2013-01-17

Ledarna slår rekord i antal medlemmar - igen

För tredje året i rad slår Sveriges chefsorganisation Ledarna tidigare rekord i antalet medlemmar. Den första januari 2013 var antalet medlemmar 89 740, vilket är en ökning med 2,8 procent från föregående år. Under året fick Ledarna totalt 9 460 nya medlemmar.

Från att ha varit ett renodlat arbetsledarförbund har Ledarna utvecklats till att vara en chefsorganisation med medlemmar på alla chefsnivåer i alla branscher – från första linjens chefer till högre chefer och vd:ar.

– Ledarna är ensamma om att enbart fokusera på chefer, vilket ger oss en unik position. Vi kan stötta chefer både i deras yrkesroll som ledare samtidigt som vi erbjuder trygghet i den egna anställningen i form av exempelvis arbetsrättslig expertis och inkomstförsäkringar, säger Emil Hemström, försäljningschef och ansvarig för medlemsrekrytering på Ledarna. 
 
Medlemsbasen fortätter att genomgå en generationsväxling. Så många som nästan 8 av 10 medlemmar har tillkommit sedan 2000. Ledarna har haft en positiv medlemstillväxt från januari 2008. Totalt är 25 procent av medlemmarna kvinnor - av nya medlemmar under året var 35,5 procent kvinnor.

Fakta om Ledarnas medlemstillväxt:

  • Antal medlemmar den 1 januari är 89 740
  • Nya medlemmar under 2012 är 9 460
  • Ledarna hade 6181 medlemmar som lämnade förbundet
  • Ledarna under 2012 hade 912 medlemmar som övergick till passivt medlemskap
  • Ledarna hade en tillväxt om 2 429 medlemmar
  • Totalt är 25 procent av Ledarnas medlemmarna kvinnor - av de nya medlemmarna under året var 35,5 procent kvinnor.
  • 1999 hade Ledarna 58 000 medlemmar
  • 78,5 % procent av medlemmarna har blivit medlemmar sedan 2000-01-01
Uppdaterat: 2013-01-17

Presstelefon 08-598 99 333

Vi besvarar medias frågor om Ledarna och pratar gärna chefsfrågor. Vi förmedlar också kontakten till våra experter på ledarskapsfrågor, lön, jämställdhet, karriär och annat som rör chefers vardag.

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem