2013-05-21

Ledarna startar samhällspolitisk enhet

Sveriges chefsorganisation Ledarna startar en samhällspolitisk enhet med inriktning på lön och ledarskap.

Den samhällspolitiska enheten kommer att fokusera på ledarskapsforskning och nationalekonomiska frågor som lönebildning. Arbetet kommer i första hand att inrikta sig på chefsrelaterade frågeställningar som berör arbetsmarknad och samhälle.

– För att kunna tillgodose löftet att vara chefens röst i samhället för 90 000 chefsmedlemmar behöver både Ledarnas demokrati - och kansliorganisation ytterligare kompetensförstärkning i våra huvudfrågor lön och ledarskap, säger Per Hedelin, vd, Ledarna.

Den nya enheten startar sin verksamhet under hösten 2013. Samhällspolitisk chef och ansvarig för verksamheten samt nyrekryteringarna till enheten blir Ledarnas förbundssekreterare Tomas Oskarsson.

Text: Uppdaterat: 2013-05-21

Presstelefon 08-598 99 333

Vi besvarar medias frågor om Ledarna och pratar gärna chefsfrågor. Vi förmedlar också kontakten till våra experter på ledarskapsfrågor, lön, jämställdhet, karriär och annat som rör chefers vardag.

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem