2013-04-30

Seminarium om chefslöner och jämställdhet: Chefsyrket - lönekap eller lönegap?

En ny rapport från Ledarna visar att kvinnor har sämre möjligheter till lönekarriär och att kvinnliga chefer tjänar mindre än deras manliga kollegor. Samtidigt behöver Sverige rusta näringsliv och offentlig sektor med en ny generation chefer.

Tid: Tisdagen den 7 maj 2013 kl. 8:30-9:30, frukost serveras från kl. 08:00.
Plats: Ledarna, S:t Eriksgatan 26, Stockholm
Kostnad: Seminariet är kostnadsfritt

Ellen Landberg, jämställdhetsexpert på Ledarna, presenterar serapporten och vi låter en panel besvara frågor som:

• Har vi råd att fortsätta att välja bort unga och begåvade chefsämnen genom att erbjuda dem sämre villkor på grund av kön?

• Individuell lönebildning och processavtal är verktyg för jämställda löner och lika möjligheter för kvinnor och män till att göra lönekarriär. Men hur gör man i praktiken?

• Behöver vi politikens hjälp i form av exempelvis lagstiftning om könskvotering till börsbolagens styrelser och en mer individualiserad föräldraförsäkring för att åstadkomma en förändring?

I panelen deltar:
Maria Hemström Hemmingsson, huvudsekreterare för JA-delegationen
Lovisa Sterner, vd för talangnätverket Nova
Edel Karlsson Håål, lönepolitisk expert på Svenskt Näringsliv
Annika Elias, ordförande i Ledarna
Maria Elinder, lönebildningschef på Ledarna

Varmt välkommen!

Uppdaterat: 2013-04-30

Presstelefon 08-598 99 333

Vi besvarar medias frågor om Ledarna och pratar gärna chefsfrågor. Vi förmedlar också kontakten till våra experter på ledarskapsfrågor, lön, jämställdhet, karriär och annat som rör chefers vardag.

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem