2013-11-20

Sverige tappar 21 välfärdschefer om dagen

Den offentliga sektorn står inför en utmaning. 21 välfärdschefer väntas lämna arbetsmarknaden per arbetsdag under de närmsta tio åren, enligt en färsk rapport från Sveriges chefsorganisation Ledarna. Samtidigt är intresset för chefsjobb i sektorn lågt, med i snitt en sökande per tjänst enligt Arbetsförmedlingens statistik.

Chefer i offentlig sektor arbetar ofta med sämre villkor, ansvarar för större personalgrupper och har otydligare befogenheter än kollegor i näringslivet. Många chefer upplever att de saknar utrymme för att kunna leda verksamhet och medarbetare på ett bra sätt.

– Den offentliga och privata sektorn konkurrerar idag på lika villkor om talanger och kompetens. Det är en strategisk framtidsfråga att offentliga verksamheter ser över villkoren för sina chefer. Chefsvillkoren behöver anpassas till en ny ledargeneration och förändringar i arbetslivet, uppdragen måste bli mer flexibla och individualiserade, säger Annika Elias, ordförande i Ledarna.

När undersökningsföretaget Novus tillfrågade drygt 1 300 chefer under oktober i år visar det sig att 6 av 10 offentliganställda chefer inte anser att de kompenseras för det extra ansvar de tar. Undersökningen visar dessutom att nära hälften av offentliganställda chefer har fler än 23 direkt underställda medarbetare. Inom privat sektor är siffran 28 procent.

Infograf: Den offentliga chefen

Uppdaterat: 2013-11-22

Presstelefon 08-598 99 333

Vi besvarar medias frågor om Ledarna och pratar gärna chefsfrågor. Vi förmedlar också kontakten till våra experter på ledarskapsfrågor, lön, jämställdhet, karriär och annat som rör chefers vardag.

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem