2014-01-23

2 av 10 styrelseledamöter kvinnor i svenska företag

En färsk kartläggning från Sveriges chefsorganisation Ledarna och affärsinformationsföretaget Bisnode visar att enbart 2 av 10 styrelseledamöter är kvinnor i svenska bolag. Sämst kvinnlig representation i bolagens styrelser finns i Jönköpings län, medan Gotland har högst andel. 

Trots få kvinnor på toppositioner och i styrelser har andelen kvinnor som är chefer ökat det senaste decenniet och kvinnor utgör i dag en dryg tredjedel av alla chefer.

– Utvecklingen i toppskikten går alldeles för långsamt. För att kvinnor ska vilja bli chefer och välja att satsa på chefsuppdrag behövs förebilder och tydliga karriärvägar. Därför är det viktigt att det finns kvinnor på alla chefsnivåer, från första linjens chefer till vd:ar och styrelseledamöter, säger Annika Elias, ordförande i Ledarna.

Om utvecklingen fortsätter i nuvarande takt kommer lika många kvinnor och män att vara chefer 2031. Högst andel kvinnliga chefer finner vi i Stockholm, Uppsala och på Gotland. Jönköpings län ligger även i botten vad gäller kvinnor bland chefer.

För att skynda på utvecklingen sammanställer Ledarna sedan 2007 årligen listan över Framtidens kvinnliga ledare – en lista över de 75 tongivande och mest framgångsrika kvinnliga ledare under 36 år.

– Ofta används argumentet att det inte finns tillräckligt med kompetenta kvinnor att rekrytera till styrelser. Den här listan bevisar på motsatsen, år efter år, säger Ellen Landberg, jämställdhetsansvarig på Ledarna.

   Län      Andel kvinnor i styrelse 2012*    Andel kvinnor bland chefer 2011**
   Jönköpings län     14,0%    27,4 %
   Värmlands län    15,1%    31,4 %
   Kronobergs län     15,1%    30,2 %
   Blekinge län    15,2%             32,7 %
   Västernorrlands län    15,7%        33,7 %
   Östergötlands län    15,8%                 32,2 %
   Kalmar län    15,8%    32,1 %
   Västra Götalands län    16,0%          32,8 %
   Västerbottens län        16,0%           34,8 %
   Västmanlands län      16,1%        31,6 %
   Örebro län    16,1%        32,6 %
   Hallands län    16,3%            32,8 %
   Norrbottens län      16,3%    34,0 %
   Dalarnas län    16,8 %    34,3 %
   Gävleborgs län       16,9%     33,8 %
   Skåne län    17,2%    32,7 %
   Uppsala län    17,8%    37,7 %
   Jämtlands län    18,0%    35,7 %
   Södermanlands län    18,5%    34,4 %
   Stockholms län    18,9%            36,5 %
   Gotlands län       19,3%    36,7 %


*Siffrorna baserade på styrelserna i alla Sveriges registrerade privata aktiebolag (350 015 stycken) per 2012-12-31. Källa: Bisnode.

**SCB och Ledarna.

Infograf: Andel kvinnor bland styrelseledamöter i Sverige

 

Om Ledarna

Ledarna är Sveriges chefsorganisation, chefernas egen organisation med över 90 000 medlemmar. Medlemmarna är chefer i alla branscher och på alla nivåer. Hos oss får cheferna dubbelt stöd, både i yrkesrollen som chef och som anställd - och alltid med utgångspunkt i varje chefs individuella behov. Vill du veta mer besök oss på ledarna.se. Presstelefon 08-598 99 333.

Om Bisnode

Bisnode hjälper människor att fatta smarta beslut. Vi omvandlar data till insikter för att hjälpa beslutsfattare i både små dagliga frågor till stora strategiska beslut inom företag och organisationer i hela Europa. Vi är mer än 3000 medarbetare i 19 länder. Läs mer om Bisnode på bisnode.com.

Uppdaterat: 2014-04-09

Presstelefon 08-598 99 333

Vi besvarar medias frågor om Ledarna och pratar gärna chefsfrågor. Vi förmedlar också kontakten till våra experter på ledarskapsfrågor, lön, jämställdhet, karriär och annat som rör chefers vardag.

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem