2014-03-19

Chefer tjänar inga miljonlöner

Genomsnittschefen i Sverige tjänar 41 000 kronor i månaden inklusive förmåner och rörliga lönedelar. Det visar färsk statistik från Ledarna, Sveriges chefsorganisation. Ledarnas chefslönestatistik baserar sig på uppgifter från 67 600 svenska chefer av Sveriges cirka 500 000 chefer.

Bilden av att chefer i allmänhet har hög lön stämmer inte överens med Ledarnas chefslönestatistik som visar att en chefslön i genomsnitt är 41 000 kr i månaden. Enligt Novus Sverigepanel* tror allmänheten att chefer i snitt tjänar nästan 60 000 kr i månaden, vilket är närmare 20 000 kr mer än vad en genomsnittschef egentligen tjänar.

– De flesta chefer tjänar inga miljonlöner, säger Annika Elias, ordförande i Ledarna.

I Stockholms län tjänar cheferna mest i landet, 46 550 kronor i månaden. I botten finns cheferna i Kalmar län med 37 500 kronor i månaden. Finansdirektörer och produktionsdirektörer hör till de chefer som tjänar mest. Köksföreståndare och lageransvariga är de som tjänar minst. Årets rapport visar också att chefslönerna för anställda i företag som är helt eller delvis utlandsägda är mer än 5 000 kronor högre än i svenskägda företag.

– Om man genom skickligt chefsarbete får sina medarbetare att känna engagemang, utvecklas och prestera på toppen av sin förmåga bidrar det givetvis till företagets tillväxt, säger Annika Elias.

När de olika chefsuppdragen och befattningarna jämförs med varandra visar det sig att personalansvar relativt sett väger mindre i lönekuvertet än ekonomiskt ansvar eller chefsnivå.

– Gott ledarskap ökar hela organisationens förmåga att prestera och nå sina mål. Om vi ska få de mest lämpade att vilja axla chefsjobben i framtiden måste arbetsgivarna bli bättre på att belöna ledarskap. Annars finns risken att cheferna istället byter jobb, säger Annika Elias.

I hela Sverige bytte 23 procent av cheferna jobb under 2013. 16 procent bytte till ett nytt jobb hos samma arbetsgivare. 7 procent började hos en annan arbetsgivare. Att byta jobb är fortfarande ett bra sätt att få upp sin lön.

– Att byta jobb är ett bra tillfälle att värdera ansvar och resultat – oavsett om det sker inom arbetsplatsen eller om man väljer att byta arbetsgivare, säger Krister Andersson, löneexpert på Ledarna.

Chefslöner 2014 – en sammanfattning

  • Var åttonde anställd är en chef
  • 60 procent av Sveriges chefer är första linjens chefer
  • Medianlönen för en chef är 41 000 kronor per månad
  • Fyra av tio chefer har rörliga lönedelar, t ex bonus
  • Finansdirektörer och produktionsdirektörer är de chefer som tjänar mest
  • Köksföreståndare och lageransvariga är de chefer som tjänar minst
  • Chefer i storstadsregionerna tjänar mer
  • Chefer i storstadsregionerna bytte jobb oftare 2013
  • Chefer i offentlig sektor tjänar 2 300 kronor per månad mindre än de i privat sektor
  • Chefer som är kvinnor tjänar 1700 kronor per månad mindre än chefer som är män


*Ett riksrepresentativt urval av 1 000 svenskar tillfrågades i Novus Sverigepanel under mars 2014.

Ledarnas rapport om chefslöner 2014: Sanningen om chefslönerna

 

Uppdaterat: 2014-03-20

Vad tjänar chefen?


Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem