2014-02-14

Fortsatt liten lönespridning i Sverige

En färsk kartläggning från Sveriges chefsorganisation Ledarna visar att lönespridningen i Sverige är konstant eller till och med minskar något. För andra året i rad presenteras Ledarnas Lönekarriärbarometer som redovisar möjligheterna att göra lönekarriär för 305 yrken.

Av rapporten framgår att lönespridningen varit oförändrad, eller till och med minskat något, under 2000-talet. Möjligheterna att göra lönekarriär är små i Sverige även i en internationell jämförelse.

– Liten lönespridning betyder att det är svårt att göra lönekarriär. Alla medarbetare får i stort sett samma löneutveckling, oavsett hur mycket de bidrar till verksamheten. Små möjligheter till lönekarriär är ett hot mot Sveriges konkurrenskraft, eftersom lyckade prestationer och arbetsinsatser inte visar sig i lönekuvertet, säger Annika Elias, ordförande i Ledarna.

Rapporten kartlägger för andra året skillnaderna mellan 305 yrken. Lönekarriärbarometern jämför lönekarriärutrymmet för olika yrken och bygger på det procentuella avståndet mellan medianlön och lönerna bland de tio procenten som tjänar mest inom respektive yrkesgrupp.

Fjolårets placering inom parantes. Lönekarriärutveckling anges först i procent samt i kronor.

Topp 10 yrken

1. (1) Värdepappersmäklare (153,3 %) (96 600 kr)
2. (2) Verkställande direktörer, verkschefer m fl (128,3 %) (79 700 kr)
3. (3) Driftchefer inom jordbruk, trädgård, skogsbruk och fiske (109,2 %) (39 000 kr)
4. (5) Chefer för mindre företag inom finansiell verksamhet, fastighetsbolag, företagstjänster mm (96,4 %) (39 800 kr)
5. (5) Försäkringsrepresentanter (96,2 %) (33 000 kr)
6. (7) Övriga jurister (93,7 %) (26 600 kr)
7. (13) Företags-, förvaltnings och organisationsjurister (88,7 %) (36 200 kr)
8. (10) Organisationsutvecklare (79,9 %) (31 000 kr)
9. (14) Inköps- och distributionschefer (79,8 %) (35 500 kr)
10. (NY) Matematiker (75,0 %) (37 500 kr)

Botten 5 yrken

301. (296) Valsverksoperatörer (9,4 %) (2 900 kr)
302. (135) Montörer, papp- och textilprodukter mm (8,2 %) (1 800 kr)
303. (269) Stålkonstruktionsmontörer och grovplåtslagare (7,7 %) (2 100 kr)
304. (302) Glashyttearbetare m fl (7,3 %) (1 900 kr)
305. (298) Tidningsdistributörer m fl (6,7 %) (1 700 kr)

Yrkesdefinitioner och löneuppgifter är hämtade ur SCB:s statistik. Se bifogad rapport för fullständig förteckning över 305 yrken och ytterligare information om mätmetoder och statistiska fakta.

Det råder även stora skillnader mellan olika regioner. Störst möjlighet till lönekarriär finns i Stockholms län (76 %) medan påslaget i Kalmar län landar på 37 %.

I rapporten och infografen ”Låt lönerna bli lönsamma” finns ytterligare information om regionala skillnader, internationella jämförelser och tydliga exempel på hur lönekarriären skiljer sig mellan olika yrkesgrupper.

Infograf: Låt lönerna bli lönsamma

Uppdaterat: 2014-02-17

Mer om Lönekarriärbarometern

Ledarnas Lönekarriärbarometer 2014 presenterades under ett seminarium den 14 februari.
Se seminariet på YouTube

Debattartikel i Dagens Arena:
Ledarna: Sifferlösa avtal är framtiden

Presstelefon 08-598 99 333

Vi besvarar medias frågor om Ledarna och pratar gärna chefsfrågor. Vi förmedlar också kontakten till våra experter på ledarskapsfrågor, lön, jämställdhet, karriär och annat som rör chefers vardag.

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem