2014-01-29

Ledarna slår chefsrekord

För tredje året i rad slår Sveriges chefsorganisation Ledarna tidigare rekord i antalet medlemmar. Den första januari 2013 var antalet medlemmar 91 164, vilket är en ökning med 1,6 procent från föregående år. Under året fick Ledarna totalt 8 963 nya medlemmar.

Ledarna har utvecklats från ett arbetsledarförbund till att vara en chefsorganisation med medlemmar på alla chefsnivåer i alla branscher – från första linjens chefer till högre chefer och vd:ar.

– Ledarna har haft en positiv medlemstillväxt sedan 2008 och har aldrig varit större än nu. Det visar att det finns en efterfrågan på och ett behov av en renodlad chefsorganisation som kan och driver chefsfrågor, säger Per Hedelin, vd för Ledarna.

Medlemsbasen fortätter att genomgå en generationsväxling. Så många som 8 av 10 medlemmar har tillkommit sedan 2000. Totalt är 25 procent av Ledarnas medlemmar kvinnor och av nya de medlemmarna under året var 37 procent kvinnor.


Om Ledarna

Ledarna är Sveriges chefsorganisation, chefernas egen organisation med över 90 000 medlemmar. Medlemmarna är chefer i alla branscher och på alla nivåer. Hos oss får cheferna dubbelt stöd, både i yrkesrollen som chef och som anställd - och alltid med utgångspunkt i varje chefs individuella behov. Vill du veta mer besök oss på ledarna.se. Presstelefon 08-598 99 333.

Uppdaterat: 2014-02-12

Presstelefon 08-598 99 333

Vi besvarar medias frågor om Ledarna och pratar gärna chefsfrågor. Vi förmedlar också kontakten till våra experter på ledarskapsfrågor, lön, jämställdhet, karriär och annat som rör chefers vardag.

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem