2014-12-08

Chefsunderskottet ökar - 240 chefer i veckan som pensioneras

Under de närmaste tio åren försvinner ungefär 126 000 chefer från arbetsmarknaden. Siffran motsvarar 48 chefer som pensioneras varje arbetsdag i Sverige, eller 240 chefer på en vecka. Det visar en omfattande kartläggning av landets chefsförsörjning som Sveriges chefsorganisation Ledarna nu gör för andra året i rad.

Ledarnas färska rapport visar att andelen chefer under 35 år i privat sektor fortsätter att sjunka och blir allt lägre. Från en andel runt 15 procent i början av 2000-talet är siffran nu nere på runt 10 procent.

– Det är dystert att vi nu ser en sjunkande andel unga chefer. Vi tror att chefsrollen behöver förändras så att fler vill axla ansvaret. Bra chefer och ledarskap är en avgörande konkurrensfördel, säger Annika Elias, ordförande Ledarna.

Sverige ligger också efter i en internationell jämförelse. Enligt statistikorganisationen Eurostat ligger Sverige i bottenskiktet när det gäller andelen chefer under 35 år. I topp ligger Malta (48,8 procent), medan Sverige ligger på 27,6 procent efter länder som Polen, Rumänien och Slovakien.

I Sverige finns störst andel chefer som närmar sig pension i Västerbotten (30,6 procent), som går om Dalarna som toppade pensionärsligan i fjolårets rapport. Stockholm är fortsatt det län med lägst andel chefer som är 55 år och äldre. Andelen chefer under 35 år är störst i Stockholms län (10,7 procent).


Källa: SCB och Ledarnas egna beräkningar. Sammanlagt finns det cirka en halv miljon chefer i Sverige. Siffror avser senast tillgänglig statistik från 2012.

Rapporten kartlägger den demografiska utmaningen i chefskåren och i vilken utsträckning personer under 35 år återfinns på chefspositioner.

Uppdaterat: 2014-12-08

Presstelefon 08-598 99 333

Vi besvarar medias frågor om Ledarna och pratar gärna chefsfrågor. Vi förmedlar också kontakten till våra experter på ledarskapsfrågor, lön, jämställdhet, karriär och annat som rör chefers vardag.

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem