2014-11-20

Digitala cv:t avgörande när chefer rekryterar

Det digitala avtrycket blir allt viktigare i rekryteringar. Runt en fjärdedel av Sveriges chefer söker information om blivande medarbetare på LinkedIn. Och en av tre googlar fram information om kandidater, enligt en undersökning bland 1 679 chefer som Novus gjort på uppdrag av Sveriges chefsorganisation Ledarna.

Undersökningen genomförs för fjärde året i rad och visar på ett ökat intresse att söka information i samtliga kanaler. Den största ökningen står LinkedIn för. Från att det 2011 endast var 10 % av cheferna som sökte på kandidater där, har nätverket nu gått om Facebook och nådde 26 % i årets mätning.

– Att ha ett uppdaterat cv är a och o. Inte minst för att en tydlig och välskriven profil kan intressera en potentiell arbetsgivare utan att du själv söker dig dit, säger Jörgen Kihlgren, karriärexpert hos Ledarna.

Få använder Twitter, men nätverket har ändå ökat sedan Ledarnas mätning startade 2011. 

Intresset för att söka information om sin potentiellt nya chef ökar också i årets mätning. Drygt en fjärdedel av cheferna i Sverige googlar namnet. Och även där ökar LinkedIn i betydelse. Sedan 2011 har frekvensen ökat från 7 % till 20 %.

Fler chefer upptäcker också vikten av att ha ett eget digitalt cv. 2011 var det endast 16 % som uppgav att de hade det. Och tre år senare har siffran ökat till 39 %.

Om undersökningen
Undersökningen genomfördes av Novus under hösten 2014 på uppdrag av Sveriges chefsorganisation Ledarna. Resultatet baseras på totalt 1 679 genomförda webbintervjuer med en deltagarfrekvens på 51 procent.

Uppdaterat: 2014-11-26

Presstelefon 08-598 99 333

Vi besvarar medias frågor om Ledarna och pratar gärna chefsfrågor. Vi förmedlar också kontakten till våra experter på ledarskapsfrågor, lön, jämställdhet, karriär och annat som rör chefers vardag.

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem