2014-09-30

Få företag ser affärspotential i utveckling av hållbara tjänster

Nära 8 av 10 chefer tror att hållbarhetsfrågornas betydelse fortsätter att öka. Men endast 3 av 10 chefer tror att ett hållbarhetstänk bidrar till att utveckla nya produkter och tjänster, enligt en ny undersökning från Sveriges chefsorganisation Ledarna

På uppdrag av undersökningsföretaget Novus har nära 1 500 svenska chefer tillfrågats.

– Vi ser en skillnad i att fler företag och organisationer idag aktivt arbetar med hållbarhetsfrågan än när vi gjorde undersökningen för två år sedan. Att chefer nu gått från ord till handling gör att de känner sig mindre oroade för hållbarhetsutmaningar i stort, och de tar problemen på stort allvar, säger Erika Svensson, Ledarnas hållbarhetsexpert.

Endast 3 av 10 chefer tror att hållbarhetsarbetet bidrar till att utveckla nya produkter och tjänster. Istället uppger majoriteten (60 procent) att de arbetar med hållbarhet för att attrahera och behålla sin personal.

– Det är förvånande att så få chefer listar utvecklingen av nya tjänster och produkter som en anledning för deras verksamheter att arbeta med hållbarhet. Det finns en enorm potential till nya innovationer som kan ge konkurrensfördelar och skapa tillväxt, säger Erika Svensson.

Sverige har 500 000 chefer idag, drygt hälften uppger att hållbarhetsarbetet ingår i arbetsuppgifterna idag.

Läs Ledarnas Hållbarhetsbarometer 2014

Uppdaterat: 2014-09-30

Se seminarium där rapporten presenteras

Presstelefon 08-598 99 333

Vi besvarar medias frågor om Ledarna och pratar gärna chefsfrågor. Vi förmedlar också kontakten till våra experter på ledarskapsfrågor, lön, jämställdhet, karriär och annat som rör chefers vardag.

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem