2014-05-07

Jämställt bland Sveriges chefer år 2031

Om jämställdhetsutvecklingen fortsätter i samma takt kommer lika många kvinnor och män att vara chefer 2031. En färsk kartläggning från affärsinformationsföretaget Bisnode visar att i de största bolagen är 9 av 10 vd:ar män. Utvecklingen går långsammare på de högsta chefsposterna – står sig trenden dröjer det ända till 2065 innan Sverige har lika många kvinnor som män på vd-nivå, visar årets jämställdhetsbarometer från Sveriges chefsorganisation Ledarna.

De senaste tio åren har andelen kvinnliga chefer kontinuerligt ökat på svensk arbetsmarknad. Ökningen har skett över hela Sverige.

– Utvecklingen går alltför långsamt, framför allt på de högsta chefsposterna i näringslivet. Sverige har helt enkelt inte råd att slösa bort kompetens och därmed konkurrenskraft genom att fortsätta välja bort hälften av potentiella chefsämnen, säger Annika Elias, ordförande i Ledarna, Sveriges chefsorganisation.

Från att omkring var fjärde chef var en kvinna i början av 2000-talet är i dag drygt en av tre – 35 procent – chefer en kvinna. Fortsätter utvecklingen i samma takt som hittills kommer det att dröja till 2031 innan lika många kvinnor som män är chefer.

Men kvinnorna finns framför allt på lägre chefsnivåer, medan de är kraftigt underrepresenterade på de högsta chefsposterna.

Högst andel kvinnliga chefer finns på Gotland, i Uppsala och i Jämtland. Lägst är andelen i Jönköping, där bara 28 procent av cheferna är kvinnor. Kalmar och Uppsala har högst andel kvinnor som vd:ar.

Läs Ledarnas jämställdhetsbarometer 2014: Stängda dörrar till de högsta chefsnivåerna

Uppdaterat: 2014-05-07

Se seminariet ”När chefens chef fortfarande är en man”

Presstelefon 08-598 99 333

Vi besvarar medias frågor om Ledarna och pratar gärna chefsfrågor. Vi förmedlar också kontakten till våra experter på ledarskapsfrågor, lön, jämställdhet, karriär och annat som rör chefers vardag.

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem