2014-11-04

Ledarnas koncernbolag LCS AB köper Mgruppen

Ledarna Chefsservice LCS AB (LCS) har den 1 november 2014 köpt utbildningsföretaget Mgruppen. Mgruppen erbjuder chefs- och ledarutveckling och omsätter cirka 50 miljoner. Företaget har idag 20 anställda samt ett 60-tal associerade konsulter. 

Mgruppen vänder sig till alla chefer oavsett nivå och utbildar årligen cirka 3 000 chefer. Utbudet består till 60 procent av öppna utbildningar, resterande 40 procent är företagsanpassade utbildningar och coachning.

– Ledarnas vision är att alla har en bra chef. Med Mgruppen når vi fler chefer och stärker affärsverksamheten i koncernbolaget genom att erbjuda ett brett utbud av chefsutbildningar till nya målgrupper, säger Thomas Eriksson, vd LCS.

Mgruppen har ett stort nätverk av nationella och internationella underleverantörer, forskare och föreläsare från ledande universitet och business schools, erfarna konsulter, coacher samt chefer och ledare från näringsliv och offentlig sektor.

LCS ägs av Ledarna, Sveriges chefsorganisation. LCS samlar de affärsdrivande verksamheterna knutna till Ledarna, där tidningen Chef sedan tidigare ingår.   

Uppdaterat: 2014-11-04

Presstelefon 08-598 99 333

Vi besvarar medias frågor om Ledarna och pratar gärna chefsfrågor. Vi förmedlar också kontakten till våra experter på ledarskapsfrågor, lön, jämställdhet, karriär och annat som rör chefers vardag.

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem