2007-03-13

Ägarförändringar i månadsmagasinet Chef

Medieentreprenören Henrik Frenkel säljer sin 50-procentiga ägarandel i månadsmagasinet Chef till ägarpartnern Ledarna som därmed blir helägare. Henrik Frenkel blir kvar som publisher och ansvarig utgivare fram till årsskiftet 07/08. Han efterträds som styrelseordförande redan nu av medieentreprenören Mats Lindström, Medströms.

Henrik Frenkel köpte 50 % av Chef från Bonniers för nästan på dagen tio år sedan. Under dessa tio år har Chef utvecklats till ett av branschens mest framgångsrika förlag.

– Det har varit tio fantastiska år och jag lämnar över ett företag som går bättre än någonsin. Men jag började egentligen min nedtrappning redan för flera år sedan. Man ska sluta när allt är på topp. Vi har precis i veckan relanserat tidningen Chef, vi har en stark och drivande VD i Vibeke Pålhaugen och vi har en affärsverksamhet vid sidan om tidningen som är oerhört framgångsrik, säger Henrik Frenkel.

Chef har utvecklats från att bara vara en tidning till ett företag inom chefsutveckling med nyhetsbrev, guider, evenemang, kurser och utbildningar.

– Chef ska givetvis även i fortsättningen vara en publicistiskt helt oberoende och fristående tidning och Chef som företag ska drivas helt fristående och självständigt från Ledarna med inriktning på affärsmässighet, säger Per Hedelin, VD för Ledarna.

I och med ägarförändringen blir Mats Lindström ny styrelseordförande i Chef. Mats har suttit som en fristående ledamot i styrelsen sedan starten och kan bolaget utan och innan. Mats Lindström är ägare till Medströms och verkar inom media- och tidningsvärlden.

Förutom Mats Lindström, består den nya styrelsen av Janne Martinsson, Malmsten & Martinsson AB, Lennart Dreyer, tidigare rektor för IHM, Per Hedelin, VD Ledarna och Tommy Ekdahl, administrativ chef i Ledarna.

– Chef är ett av förlagsbranschens mest spännande företag. Jag ser fram emot att fortsätta utveckla Chef både som tidning och alla övriga verksamheter som ingår i Chef-konceptet, säger Chefs VD Vibeke Pålhaugen.

Presstelefon 08-598 99 333

Vi besvarar medias frågor om Ledarna och pratar gärna chefsfrågor. Vi förmedlar också kontakten till våra experter på ledarskapsfrågor, lön, jämställdhet, karriär och annat som rör chefers vardag.

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem