2006-04-22

Annika Elias ny ordförande

På Ledarnas pågående kongress i Malmö valdes, i dag, Annika Elias till ny förbundsordförande. Annika Elias kommer från Göteborg och är utbildad kostekonom med ett förflutet som ordförande i Svensk dietist- och kostekonomförening.

- Ledarna har positionerat sig som Sveriges främsta chefsorganisation, säger Björn Bergman, avgående förbundsordförande för Ledarna. Men våra erfarenheter måste ständigt användas för att ytterligare förbättra vårt erbjudande till medlemmarna och Annika Elias är en person som kan göra Ledarna ännu mer attraktivt för fler chefer runt om i landet. Det känns tryggt att lämna över till Annika, jag önskar henne lycka till med det nya jobbet.

- Annika Elias är en oerhörd tillgång för Ledarna med sin gedigna chefserfarenhet, skarpa analys och stora förmåga att fatta strategiska beslut, fortsatte Björn Bergman.

- Det är med stor glädje som jag antar utmaningen att axla ledarrollen efter Björn Bergman, säger Annika Elias, ny förbundsordförande för Ledarna. Björn har gjort Ledarna till Sveriges främsta chefsorganisation och jag ser fram emot att leda verksamheten. Vi vet att ledaren har en nyckelroll i att skapa tillväxt i Sverige. Men utan rätt förutsättningar blir chefsrollen omöjlig. Dagens chefer måste få ett tydligare mandat. Låt chefen vara chef, det är det jag kommer att arbeta för, säger Annika Elias.

Annika Elias valdes med acklamation av de cirka 100 kongressombuden från Ledarnas 23 föreningar som samlats i Malmö. Hon blir den första kvinnliga ordföranden i Ledarnas 100-åriga historia.

- Tillsammans med alla duktiga förtroendevalda och medarbetare ska jag nu fortsätta utveckla Ledarna till en organisation som står upp för cheferna och som tar ännu större del i samhällsdebatten, säger Annika Elias.

Nyvalda till förbundsstyrelsen är Michael Andersson från Örebro, Håkan Blomqvist från Filipstad, Stefan Fjällstedt från Umeå, Thorbjörn Hallström från Gävle, Stina Nordström från Stockholm samt Benny Petersen från Köping.

Kort om Annika Elias

Född 1952 i Jönköping och bosatt i Göteborg. Annika arbetar i dag som verksamhetschef för Kostservice, museum och bibliotek, SU/Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg.

Annika har studerat litteraturvetenskap, ekonomisk historia samt idé- och lärdomshistoria vid Lunds och Göteborgs universitet, hon är utbildad kostekonom vid Göteborgs universitet och har en påbyggnadsutbildning om 20 poäng i ekonomi och personaladministration samt ett flertal chefs- och ledarskapsutbildningar.

Annika Elias är ledamot av Ledarnas förbundsstyrelse och medlem i Ledarna sedan 1977. Mellan åren 1997 och 2005 var hon ordförande i SDF/Svensk dietist och kostekonomförening samt ansvarig utgivare för tidningen Dietisten.

 

Ledarna är Sveriges chefsorganisation. 70 000 chefer på olika nivåer, inom både det privata näringslivet och i offentlig verksamhet, har valt Ledarna som sin partner för att tillgodose behovet av individanpassad service, rådgivning, utveckling, förhandlingsservice och juridiskt stöd i anställnings- och avtalsfrågor.

Bilder på Annika Elias

Bifogade filer:
CV_A_Elias.pdf

Presstelefon 08-598 99 333

Vi besvarar medias frågor om Ledarna och pratar gärna chefsfrågor. Vi förmedlar också kontakten till våra experter på ledarskapsfrågor, lön, jämställdhet, karriär och annat som rör chefers vardag.

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem