2005-04-26

Avtal klart för 8 500 byggchefer inom Ledarna

Nystart för den lokala lönebildningen, enligt Ledarna, Sveriges Chefsorganisation.

Ledarna tecknade i går, måndag, ett nytt lönebildningsavtal med arbetsgivarorganisationen Sveriges Byggindustrier. Avtal träffades också om allmänna villkor och speciella bestämmelser för chefer i byggföretagen.

- Avtalet innebär en rejäl nystart för den lokala lönebildningen. Det nya avtalet gynnar våra medlemmar och företagen eftersom lönebildningen i Ledaravtalet fungerar som drivkraft i utvecklingen av både medarbetare och verksamhet, säger Börje Hammarström, avtalsansvarig hos Ledarna, Sveriges Chefsorganisation.

- Avtalet förutsätter samtidigt ett starkt lokalt engagemang där arbetsgivarna tar ställning till hur den lokala lönepolitiken ska utformas, säger Börje Hammarström.

Ledaravtalet kräver att medarbetare och företag tar sitt ansvar för tillämpningen, detta är viktigt för att avtalet skall uppfattas som trovärdigt över tiden. En ständig utveckling av samarbetsformer är nödvändig. Rätt tillämpat kan avtalet bidra till utveckling av arbetsorganisation och ledarskap. Därför har parterna i samsyn även kommit överens om en ambitiös plan för gemensam informationsspridning. I uppgifterna ingår bland annat spridning av idéskriften ?Möjligheternas avtal? samt företagsvisa gemensamma seminarier och enkäter.

Presstelefon 08-598 99 333

Vi besvarar medias frågor om Ledarna och pratar gärna chefsfrågor. Vi förmedlar också kontakten till våra experter på ledarskapsfrågor, lön, jämställdhet, karriär och annat som rör chefers vardag.

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem