2005-12-09

Bäst pensionsavsättningar i nytt avtal för kommun- och landstingsanställda

I dag träffade de kommunala fackförbunden inom OFR och Sveriges Kommuner och Landsting ett nytt kommunalt pensionsavtal. Avtalet träder i kraft den 1 januari 2006 och innebär bland annat att pensionsavgiften som arbetsgivaren avsätter till de anställdas framtida ålderspension höjs rejält. I och med det blir pensionsavsättningarna för kommun- och landstingsanställda de bästa på arbetsmarknaden.

Förhandlingar om ett nytt kommunalt pensionsavtal har pågått sedan 2001. När OFR nu skriver på överenskommelsen är det ett modernt och hållbart pensionsavtal man är överens med arbetsgivaren om. Det nya pensionsavtalet, KAP-KL, berör alla kommun- och landstingsanställda och ersätter det gamla avtalet PFA. Avtalet gäller för 1,1 miljoner anställda varav drygt 40 procent är OFR-anslutna.

  • Från och med 21 års ålder betalas en pensionsavgift till den pensions- eller fondförsäkring den anställde valt. Pensionsavgiften kommer att höjas i tre steg till 2010. Då motsvarar avgiften 4,5 procent av hela lönen.
  • En möjlighet till delpension införs.
  • En kompletterande förmånsbestämd pension finns, liksom tidigare, för de högre inkomstdelarna som man inte får pension för i det lagstadgade pensionssystemet.

- Vi är mycket nöjda med förhandlingsresultatet. Det är en stor framgång för de fackliga organisationerna att vi har ett pensionsavtal på den kommunala sektorn med arbetsmarknadens bästa pensionsavsättningar, säger OFRs förhandlare Elisabeth Sasse. Vi värdesätter också möjligheten till delpension. För många av våra yrkesgrupper är möjligheten till nedtrappning i slutet av arbetslivet en förutsättning för ett uthålligt arbetsliv.

För mer information, välkommen att kontakta:

Christer Romilson, ordförande OFR, tel. 070 - 537 65 04
Hans Gustrin, 1:e ombudsman OFR, tel. 070 -782 93 78
Elisabeth Sasse, förhandlare OFR, tel. 070 - 782 93 75


Om OFR

OFR, Offentliganställdas Förhandlingsråd, är en uppdragsstyrd förhandlings- och serviceorganisation för fjorton fackliga organisationer inom den offentliga sektorn. Inom den kommunala sektorn representerar OFRs nio förbund drygt 470 000 medlemmar. Förbund: Lärarförbundet, Fackförbundet SKTF, Vårdförbundet, Lärarnas Riksförbund, Akademikerförbundet SSR, Sveriges läkarförbund, Ledarna, Sveriges Skolledarförbund och SFHL.

Presstelefon 08-598 99 333

Vi besvarar medias frågor om Ledarna och pratar gärna chefsfrågor. Vi förmedlar också kontakten till våra experter på ledarskapsfrågor, lön, jämställdhet, karriär och annat som rör chefers vardag.

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem