2012-05-22

Bästa karriärtipsen från Framtidens Kvinnliga Ledare 2008

Viljan att påverka och förändra, bra chefer och att hitta rätt arbetsgivare. Det är framgångsreceptet enligt en undersökning bland 75 av Sveriges främsta kvinnliga chefer under 36 år. På torsdag koras en av dem till Framtidens Kvinnliga Ledare 2008 på en gala i Stockholm.

Karriärnätverket Shortcut och chefsorganisationen Ledarna har för andra gången nominerat och rankat 75 av Sveriges främsta unga kvinnliga chefer. Chefslistan består av den nya generationens ledare, kvinnor som åstadkommit stora resultat och förändringar inom sina respektive verksamheter.

– Vi ville veta mer om deras drivkrafter, framgångsrecept och åsikter eftersom de här cheferna kommer att forma det framtida ledarskapet. De nominerade har också en unik kunskap om den unga chefsmarknaden idag, säger Andreas Dahlin VD för Shortcut.

Viljan att påverka, förändra och förbättra och tänka nytt är återkommande beskrivningar bland svaren om drivkrafter. Hela 59 procent säger att viljan att påverka är den allra starkaste drivkraften i karriären.

Övriga faktorer som sticker ut är gedigen utbildning och bra närmaste chefer. 75 procent av de nominerade säger att stödet från närmaste chefen är mycket viktigt. Över hälften poängterar vikten av att hitta rätt arbetsgivare och arbetsplatser.

– Stödet från närmaste chefen avgör ofta om man vågar ta nästa steg i karriären. Därför är det viktigt att chefer får rätt förutsättningar att vara goda ledare, säger Annika Elias Ledarnas förbundsordförande.

Så svarade Framtidens Kvinnliga Ledare 2008

  • 59 procent av de nominerade ser viljan att påverka som den starkaste drivkraften att bli framgångsrik.
  • Över hälften – 55 procent – anger som sitt bästa framgångsrecept vikten av att hitta rätt arbetsgivare/arbetsplats som gett utrymme att växa.
  • 75 procent säger att den närmaste chefen är mycket viktigt för att man ska lyckas.
  • Av de nominerade har 98 procent har postgymnasial utbildning. 69 procent har en examen från en högskola eller ett universitet.
  • Över hälften – 55 procent – har själv mött på orättvisor eller diskriminering på grund av sitt kön.
  • 44 procent anger att de inte har stött på orättvisor.
  • 62 procent anger att de sett kollegor bli orättvist behandlade för att de är kvinnor.
  • 20 procent anser att kvinnor missgynnas konsekvent i rekryteringssammanhang.
  • 55 procent anser INTE att kvinnor missgynnas.

Källa: Framtidens Kvinnliga Ledare 2008: En enkät om drivkrafter, framgångsrecept och jämställdhet. 70 av 75 rankande besvarade enkäten.

Med Framtidens Kvinnliga Ledare vill Shortcut och Ledarna lyfta 75 starka förebilder och inspirationskällor. De ska peppa andra unga att förverkliga sina mål och välja ett ledaryrke.

På torsdag den 6 mars utses Framtidens Kvinnliga Ledare 2008 på en gala i Stockholm. Hedersgäst på galan är integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni. Förra årets utsågs Åsa Keller, VD för HomeMaid till Framtidens Kvinnliga Ledare 2007.

Tips för framgång: En gedigen utbildning, bra närmaste chef, rätt arbetsplats och en inre drivkraft att vilja påverka och förändra.

Presstelefon 08-598 99 333

Vi besvarar medias frågor om Ledarna och pratar gärna chefsfrågor. Vi förmedlar också kontakten till våra experter på ledarskapsfrågor, lön, jämställdhet, karriär och annat som rör chefers vardag.

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem