2002-04-27

Björn Bergman vald till ordförande i Ledarna för femte gången

Ledarnas kongress i Kista utsåg enhälligt Björn Bergman till ordförande för Ledarna, Sveriges chefsorganisation, den 26 april. Han är därmed en av dem som har verkat längst som ordförande och kan ses som en nestor inom fackföreningsvärlden. Björn Bergman valdes till ordförande redan 1986 och fortsätter nu som ordförande för organisationen de närmaste fyra åren.

Jag tackar för att jag har fått kongressens förtroende i ytterligare fyra år, säger Björn Bergman.

- Ledarna kommer att fortsätta med sin viktiga uppgift att underlätta chefens professionella vardag, att vinna chefstid och att underlätta för chefer att vinna värde i form av högre lön och ökad konkurrenskraft, säger Björn Bergman.

Kongressen tog dessutom beslut om att förbundet fortsättningsvis ska ha ett delat ledarskap med en ordförande som företräder organisationen utåt och en verkställande chef som leder kansliverksamheten.

Till övriga ledamöter i Ledarnas förbundsstyrelse utsågs:

  • Lars Bergqvist, Karlstad, 1:e vice ordf.
  • Maj Levander, Kista, 2:e vice ordf.
  • Stig Lindberg, Sätila
  • Bruno Lundgren, Piteå
  • Åke Tell, Solna
  • Christer Alenius, Vännäs
  • Heinz Bisenius, Kungsbacka
  • Bert Bohlin, Kareby
  • Annika Elias, Göteborg
  • Bo-Göran Nilsson, Påarp

Presstelefon 08-598 99 333

Vi besvarar medias frågor om Ledarna och pratar gärna chefsfrågor. Vi förmedlar också kontakten till våra experter på ledarskapsfrågor, lön, jämställdhet, karriär och annat som rör chefers vardag.

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem