2004-12-09

Byggcheferna kommenterar konflikten i Waxholm

- Vi välkomnar den konkurrens som EU:s fria rörlighet skapar förutsättningar för. Men vi menar samtidigt att det är viktigt att lagar och regler efterföljs enligt svensk norm när verksamheten sker i Sverige. Det är också angeläget att vi bibehåller en god arbetsmiljö på våra arbetsplatser.

Det säger Lars Bergqvist, ordförande för Byggcheferna, med anledning av att det lettiska byggbolaget L&P Baltic har försatts i blockad under ombyggnad av KA 1 i Waxholm. Den pågående blockaden har kritiserats offentligt av den lettiska regeringen som har hotat med att föra upp frågan till EU-kommissionen.

Konflikten bottnar i att två lagstiftningar kolliderar med varandra. De svenska kollektivavtalen ställs mot Europarätten. Den så kallade LexBrittanialagen, som tillkom 1991, ger de svenska fackföreningarna rätt att vidta stridsåtgärder mot företag som inte vill teckna svenska kollektivavtal.

Byggcheferna hoppas att den aktuella debatten skapar goda förutsättningar för den gemensamma europeiska arbetsmarknaden, med utrymme för såväl konkurrens som arbetsrättslig trygghet.

För vidare information kontakta:
Lars Bergqvist, ordförande Byggcheferna, 070-534 95 38

 

Byggcheferna är en branschförening inom Ledarna, Sveriges chefsorganisation. Det är den enda skräddarsydda föreningen för byggchefer i branschen. Byggcheferna har idag cirka 14 400 aktiva medlemmar, vilket gör Byggcheferna till den största branschföreningen inom Ledarna.

Presstelefon 08-598 99 333

Vi besvarar medias frågor om Ledarna och pratar gärna chefsfrågor. Vi förmedlar också kontakten till våra experter på ledarskapsfrågor, lön, jämställdhet, karriär och annat som rör chefers vardag.

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem