2006-04-21

"Chef är synonymt med Ledarna"

I dag öppnades Ledarnas kongress i Malmö av ordföranden Björn Bergman.

Ledarnas medlemmar ger organisationen ett starkt betyg i en färsk mätning. Kongressen gör avstamp för fortsatta framgångar under nästkommande kongressperiod fram till 2010.

- Ledarna känner, kan och känner för varje chefs vardag, sade Björn Bergman i sitt inledningsanförande i Malmö på fredagen och fortsatte:

- Ledarna ger alla chefer på alla nivåer och alla områden rätt till individuell service utifrån var och ens förutsättningar. Ledarnas uppgift är att underlätta för chefen att vara framgångsrik. Varje chefs individuella behov är ledstjärnan för Ledarnas service, stöd och gemenskap för att underlätta chefens vardag och egen intressebevakning. Ledarna agerar för att varje medlem ska få största möjliga utbyte av sitt ledarskap och sin speciella kompetens utifrån sina egna förutsättningar.

På agendan för kongressen står Ledarnas mission, idé och värderingar samt val av ny ordförande och ny styrelse. Kongressen hålls var fjärde år och samlar cirka 100 ombud från Ledarnas 23 föreningar.

På Ledarnas kongresswebb www.ledarna.se/kongress finns all information om tid och platser. På kongresswebben kommer även nyheter och information att publiceras kontinuerligt inför och under kongressen.


Ledarna är Sveriges chefsorganisation, en professionell serviceorganisation för chefer med ledarroller på olika nivåer i näringslivet och i offentlig verksamhet. Ledarna har cirka 70.000 medlemmar.

Presstelefon 08-598 99 333

Vi besvarar medias frågor om Ledarna och pratar gärna chefsfrågor. Vi förmedlar också kontakten till våra experter på ledarskapsfrågor, lön, jämställdhet, karriär och annat som rör chefers vardag.

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem