2005-09-15

Chefer i Sverige gör ett bra jobb

När svenska folket får bedöma sin närmaste chef blir omdömet mycket positivt. 8 av 10 tycker att chefen gör ett bra jobb.

Temo har i en undersökning gjord på uppdrag av Ledarna, Sveriges Chefsorganisation, frågat svenska folket om deras syn på chefer och chefskap. Enligt undersökningen tycker åtta av tio svenskar att deras närmaste chef gör ett bra jobb. Endast två av tio uppger att de själva skulle göra ett bättre jobb som chef än vad deras nuvarande chef gör. Var fjärde tillfrågad skulle själv vilja bli chef med personalansvar.

- Att 8 av 10 tycker att den närmaste chefen gör ett gott jobb är ett mycket glädjande resultat, säger Per Hedelin, verkställande chef för chefsorganisationen Ledarna. Däremot är det oroande att endast var fjärde tillfrågad själv skulle vilja bli chef med personalansvar. För många är det uppenbarligen ett alltför stort steg att gå från att vara en i gänget till att bli deras chef. Tyvärr innehåller chefsrollen ofta för lite av personliga fördelar för att den utmaningen ska kännas motiverad.

- Vår ambition är att få många fler att vilja bli chefer och att på olika sätt stödja cheferna i deras chefsroll. Vi vet att både verksamheterna och medarbetarna ställer ökade krav på chefskapet och vi ser som en av våra viktigaste uppgifter att arbeta med att utveckla dagens och morgondagens chefer. Det förutsätter bland annat att chefsrollens status stärks, det ska vara roligt och lönsamt att vilja ta chefsansvar, säger Per Hedelin.


För information om detaljer i undersökningen ring: David Ahlin, Temo, 08-522 330 16, 073-950 30 16.

Presstelefon 08-598 99 333

Vi besvarar medias frågor om Ledarna och pratar gärna chefsfrågor. Vi förmedlar också kontakten till våra experter på ledarskapsfrågor, lön, jämställdhet, karriär och annat som rör chefers vardag.

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem