2004-12-10

Chefer i offentlig sektor hinner inte med personalen

Fler chefer i den offentliga sektorn än i den privata har svårt att hinna med personalrelaterade arbetsuppgifter såsom medarbetarsamtal, lönesättning och kompetensutveckling. Det visar två parallella undersökningar bland chefer som Sveriges chefsorganisation Ledarna har genomfört.

I Ledarnas Chefsbarometer har Temo frågat ett representativt urval av landets chefer om de tycker sig hinna med sina personalrelaterade arbetsuppgifter. Mer än hälften, 53 procent, av cheferna i den offentliga sektorn svarar att de inte hinner med dessa arbetsuppgifter, medan motsvarande andel bland cheferna i den privata sektorn är 45 procent. En orsak till detta kan vara att de offentliganställda cheferna som regel har fler direkt underställda än de privatanställda - 42 procent har minst 23 direkt underordnade, medan motsvarande siffra bland de privatanställda bara är 15 procent.

Resultatet bekräftas av en annan undersökning som Ledarna nyligen genomfört bland chefer. Totalt har över 2.000 chefer svarat.

Var fjärde svensk chef tycker att stödet från ledningen är ganska eller mycket dåligt, men fler chefer i privata sektorn än i den offentliga upplever att stödet från ledningen är mycket bra. De chefer som har ett bra stöd från sin egen ledning uppger i nästan dubbelt så stor utsträckning att de hinner med att utföra personalrelaterade arbetsuppgifter.

- Dåligt stöd smittar av sig nedåt i organisationen, säger Ledarnas förbundsordförande Björn Bergman i en kommentar. De problem som cheferna i den offentliga sektorn möter illustrerar behovet av rimliga chefsvillkor. Med bra chefsvillkor kommer den offentliga sektorn att bli ännu effektivare.

 

Ledarna har i två undersökningar - Chefsbarometern 2004 och Chefspanelen - intervjuat över 2 000 chefer.

Ledarnas Chefsbarometer är en årligen återkommande Temo-undersökning som täcker in ett representativt urval av alla chefer i Sverige. Ledarnas Chefspanel är en egen internetbaserad undersökning. Undersökningarna genomförs i syfte att få en representativ bild av chefers attityder och hållningar i dagsaktuella chefsfrågor, öka förståelsen i samhället för hur chefer har det i dag och att utveckla ännu bättre chefstjänster. Chefer som vill delta i Chefspanelen kan registrera sig på: www.ledarna.se/chefspanelen

Presstelefon 08-598 99 333

Vi besvarar medias frågor om Ledarna och pratar gärna chefsfrågor. Vi förmedlar också kontakten till våra experter på ledarskapsfrågor, lön, jämställdhet, karriär och annat som rör chefers vardag.

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem