2005-11-22

Chefsorganisationen Ledarna växer - nu fler än 70 000

Samtidigt som den fackliga anslutningsgraden minskar har medlemsantalet i Ledarna, Sveriges chefsorganisation, ökat med drygt 10 000 de senaste fem åren. Idag är 70 000 chefer aktiva medlemmar i organisationen. Det är framförallt bland mellanchefer och högre chefer som ökningen syns.

Statistik från Statistiska Centralbyrån visar att den fackliga anslutningsgraden har minskat med nästan 6 procent under de senaste tio åren. Likväl väljer allt fler chefer att ansluta sig till Ledarna, som utöver 70 000 medlemmar även rymmer 14 400 som är pensionerade eller yrkesverksamma utomlands.

Bland de medlemsgrupper som ökar mest märks mellanchefer och högre chefer. De står för 36 procent av ökningen sedan december 2000. Utöver dessa märks även en tydlig ökning bland kvinnliga chefer. Sex av tio nya medlemmar i Ledarna är idag kvinnor. Det har bidragit till att andelen kvinnor bland medlemmarna har gått upp från 11 procent till totalt 18 procent de senaste fem åren. En annan tendens är allt fler anställda inom kommuner och landsting väljer Ledarna. En av fem nytillkomna medlemmar är idag kommun- och landstingsanställda.

- Vi växer eftersom vi är mer än en traditionell facklig organisation. Medlemskapet i Ledarna omfattar hela chefens behov av stöd och utveckling i yrkesrollen. Vi erbjuder allt från karriär- rådgivning till ledarskapsstöd och juridisk rådgivning, säger Per Hedelin, verkställande chef i Ledarna.

Att medlemsantalet ökar sammanfaller med att trycket på chefer blivit hårdare, både från arbetsgivare och medarbetare. Drygt sju av tio chefer i offentlig sektor uppger att arbetsgivarens krav har ökat och i det privata näringslivet uppger varannan chef att kraven ökat. Det visar årets Chefsbarometer - en undersökning Ledarna gör i samarbete med Temo.

- Att fler väljer Ledarna beror på att chefer i Sverige behöver en egen organisation som bevakar deras intressen, säger Per Hedelin.

Presstelefon 08-598 99 333

Vi besvarar medias frågor om Ledarna och pratar gärna chefsfrågor. Vi förmedlar också kontakten till våra experter på ledarskapsfrågor, lön, jämställdhet, karriär och annat som rör chefers vardag.

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem