2002-03-27

Det är individen som ska bestämma - inte PTK

- Alla chefer är välkomna till Ledarna. Erbjudandet till varje chef att välja Ledarna med chefsfokus i allt vi gör; kundorientering, chefsservice och chefsgemenskap, står öppet för hela chefsmarknaden. Att PTK har vunnit en skiljedom som förhindrar individens fria val, förändrar inte vårt erbjudande. Vi hävdar individens rätt att välja eller välja bort varje organisation, säger Ledarnas ordförande Björn Bergman i en kommentar till den skiljedom inom PTK som meddelades nyligen.

Bakgrunden till skiljetvisten mellan PTK och Ledarna är att HTF försökt förhindra butikscheferna inom Lindex att välja Ledarna. Nu har majoriteten av butikscheferna på individuell basis valt Ledarna som sin organisation. Många har lämnat HTF. Andra har inte varit med i HTF. HTF har valt att motarbeta butikscheferna på varje nivå inom Lindex och på den centrala arbetsgivarnivån.

- HTFs huvudsyfte är att hindra butikscheferna inom Lindex att vara skyddade av kollektivavtal. Det är HTF-monopolet som Ledarna arbetar för att bryta. Kollektivavtalade konkurrensbegränsningar bryts upp och bestraffas på varje marknad - utom på arbetsmarknaden. Som så ofta när fackliga organisationer ska bevara sina monopol, tar HTF till otrevliga metoder. Chefer reagerar i stigande utsträckning mot att medarbetarfacken försöker bestämma över individen genom kollektivavtal med svaga arbetsgivare, menar Björn Bergman.

Sedan Ledarna vägrat överge löftet om medlemskap till Lindexcheferna har PTK tillämpat sitt regelsystem och beslutat att Ledarna brutit mot ett gränsavtal som upphörde redan 1997. Ledarna hänsköt tvisten till skiljenämnd. Skiljenämnden har nu beslutat att 1973 års PTK-system ger så kallad efterverkan till gränsavtalet som upphörde 1997 och att det utgör en del av kartellens stadgar.

- PTK har vunnit skiljetvisten om individens valfrihet. Skiljedomen innebär att PTKs medlemsorganisationer ska bestämma över individen istället för tvärtom. Det tänker Ledarna inte finna sig i. Vi stödjer individens valfrihet. Ledarna har inga gränsavtal med andra organisationer. Vi kommer inte att träffa några nya. Alla chefer är välkomna till oss, säger Björn Bergman.

Ledarna betraktar skiljedomen som en pyrrusseger för PTK. Skiljedomen tilldelar kartellen en mer aktiv, polisiär och dömande roll mellan alla TCO- och SACO-förbund. Detta kommer att äventyra PTKs framtid som förhandlingskartell. SEKOS, STs, SKTFs och Läkarförbundets medlemsansökningar till kartellen kan inte beviljas, eftersom det bara skulle förstora problemen.

- PTK kommer att ytterligare splittras och försvagas i sin egentliga uppgift som förhandlingskartell i det nya försöket att komma fram till ett nytt pensionsavtal. Pensionsavtalen är tillsammans med omställningsavtalet de enda två viktiga aktiva förhandlingsuppgifterna som återstår från fornstora dagar för PTK. Om inte kartellen samlar sig kring att enbart vara ett samverkansorgan i förhandlingsfrågor inför PTKs beslutande stämma i höst, kommer HTFs agerande att tvinga PTK till fortsatt strid mot individen och valfriheten. Striden mot individen kan PTK inte vinna, avslutar Björn Bergman.

Presstelefon 08-598 99 333

Vi besvarar medias frågor om Ledarna och pratar gärna chefsfrågor. Vi förmedlar också kontakten till våra experter på ledarskapsfrågor, lön, jämställdhet, karriär och annat som rör chefers vardag.

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem