2006-01-19

Ditt varumärke - vad är det, vem har det och hur gör man?

Vad innebär det att ha ett personligt varumärke och hur bygger man upp det? Den frågan kommer Isabel Runebjörk besvara på en föreläsning, som arrangeras av Ledarna.

På föreläsningen kommer hon berätta om hur chefer kan bli starkare, trovärdigare och mer fokuserade i sitt ledarskap. Isabel Runebjörk är författaren till den bästsäljande boken "Ditt personliga varumärke - om retorik, värderingar och förtroende".

Klimatet är tufft för chefer i Mellansverige. Det framgår av Ledarnas Chefsbarometer. I undersökningen uppger sex av tio chefer i Mellansverige att kraven från arbetsgivaren har skärpts de senaste åren. Dessutom uppger mer än hälften av cheferna att de skulle tacka nej till en högre befattning som chef. Till grund för Chefsbarometern ligger en Temo-undersökning från 2005.

Att så hög andel anser att kraven skärpts och inte kan tänka sig en högre befattning pekar på att det finns behov av karriärutveckling och bättre balans mellan privat- och arbetsliv för chefer. Dessa är två av de mest grundläggande förutsättningarna för ett uthålligt chefs- och ledarskap anser Ledarna.

Genom föreläsningen hoppas Ledarna kunna inspirera chefer att utveckla sitt personliga varumärke. På så sätt ges de även möjlighet att utvecklas, skapa bättre handlingsutrymme och balans i livet.

Föreläsningen avslutas 18.30 med mingel och buffé.

Presstelefon 08-598 99 333

Vi besvarar medias frågor om Ledarna och pratar gärna chefsfrågor. Vi förmedlar också kontakten till våra experter på ledarskapsfrågor, lön, jämställdhet, karriär och annat som rör chefers vardag.

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem