2005-07-27

Eget rum om chefen själv får välja

Bilden av att chefen sitter i kontorets finaste hörnrum är något förlegad. Det framkommer av Ledarnas Chefsbarometer i vilken Temo låtit intervjua drygt 1.000 chefer med personalansvar inom offentlig och privat verksamhet. Cheferna har fått svara på frågor om hur de sitter på sin arbetsplats i dag och hur de helst skulle vilja sitta.

Enligt undersökningen sitter endast en fjärdedel av cheferna i det privata näringslivet i eget rum utan insyn. En femtedel av cheferna i privat sektor sitter i dag i kontorslandskap. Men när chefen själv får välja vill fyra av tio ha eget rum utan insyn och ytterligare fyra av tio eget rum med insyn. Endast sju procent vill sitta i öppet kontorslandskap.

När det gäller unga chefer är situationen dock en helt annan, bland cheferna som är 30 år och yngre vill få ha eget rum.

- Det är en utmaning för många företag och organisationer som vill locka unga chefer och stärker vår uppfattning om att frågan om arbetsmiljöns utformning i hög grad är en individfråga. Vad detta också kan vara tecken på är en ny form av ledarskap som innebär ökat behov av kommunikation, närhet samt ett mer direkt agerande, säger Per Hedelin, verkställande chef för Ledarna, Sveriges Chefsorganisation.

Av undersökningen framkommer också att chefsrummet lever kvar i offentlig sektor. Där sitter varannan chef i eget rum utan insyn. Samtidigt uppger fyra av tio chefer inom både privat och offentlig sektor att man har goda möjligheter att utföra arbetsuppgifter som kräver hög koncentration.

- Möjligheter att kunna utföra sitt arbete på ett tillfredsställande sätt beror självklart på arbetsplatsens utformning men också på den egna personligheten, vilken typ av arbete man har och vilka krav på koncentration och avskildhet som ställs. Det är klart att en personalchef som hanterar känsliga ärenden har större behov av eget rum än en chef som arbetar mitt i verksamheten på en hamburgerrestaurang, avslutar Per Hedelin.

Presstelefon 08-598 99 333

Vi besvarar medias frågor om Ledarna och pratar gärna chefsfrågor. Vi förmedlar också kontakten till våra experter på ledarskapsfrågor, lön, jämställdhet, karriär och annat som rör chefers vardag.

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem