2009-08-19

Fler chefer söker jobb

Nu drabbas även cheferna av den försämrade konjunkturen. Det visar siffror som Sveriges chefsorganisation Ledarna har tagit fram. Antalet arbetssökande högre chefer registrerade vid Arbetsförmedlingen ökar kraftigt samtidigt som antalet nyanmälda platser faller snabbt. Samtidigt som de arbetssökande cheferna blir fler syns en rad tecken på att konjunkturen nu nått botten.

Antalet arbetssökande chefer ökar kraftigt. Sedan juli månad 2008 har antalet sökande ökat med 45 procent. Ökningen av arbetslösa chefer i förra konjunktursvackan 2001 -2002 låg på 15 procent. De nyanmälda platserna har nästan halverats sedan sommaren 2008. I juli 2009 är ca 400 lediga högre chefstjänster nyanmälda till Arbetsförmedlingen.

– Under de kommande fem åren tappar Sverige 200 000 chefer när 40-talisterna går i pension. Det kan bli svårt för företagen att rekrytera till chefspositioner när konjunkturen vänder. Det gäller att företagen värnar om sina chefer redan nu. Annars finns risken att cheferna väljer bort chefsyrkena och satsar på specialisttjänster, säger Annika Elias ordförande i Ledarna.

Flest arbetssökande chefer anmälda hos Arbetsförmedlingen finns bland försäljnings – och marknadschefer.

– Cheferna hanterar varslen och uppsägningarna och försöker motivera återstående medarbetare men i värsta fall slutar det med att chefen får gå . Det är en tuff resa många av cheferna gör i lågkonjunkturen, säger Annika Elias.

Uppsägningar följer ett generellt mönster där arbetarna går först, sedan tjänstemännen och sist cheferna. Siffrorna följer samma utveckling som för de cirka 2 000 chefer som är anmälda hos Ledarnas a-kassa.

Ledarnas tips till chefer som är på väg mot ett nytt jobb:

  • Ta till vara alla möjligheter som bjuds genom de stödåtgärder som din arbetsgivare erbjuder.
  • Vet du vilket kollektivavtal som gäller? Är du osäker på vad som gäller kontakta din fackliga företrädare.
  • Använd alla kontakter du har i dina nätverk och utforska all information som finns att få om jobbmöjligheter. Se ditt jobbsökande som ett jobb i din egen tjänst.
  • Ha rutiner. Gå aldrig ifrån din normala dygnsrytm. Sköt om din hälsa. Håll kvar dina motionsvanor eller lägg till nya.
  • Ta emot stöd från din familj och/eller vänner.
  • Ta tidigt kontakt med din bank för rådgivning om du är orolig för din ekonomi.
  • Involvera din familj i dina jobbmål. Det kan handla om långpendling, flytt eller andra saker som påverkar övriga familjen.
  • Se hela tiden framåt. Låt inte avslag blockera din energi.

Källa: Ledarna

Presstelefon 08-598 99 333

Vi besvarar medias frågor om Ledarna och pratar gärna chefsfrågor. Vi förmedlar också kontakten till våra experter på ledarskapsfrågor, lön, jämställdhet, karriär och annat som rör chefers vardag.

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem