2002-01-16

Fler chefer väljer egen organisation

En egen organisation med inriktning på ledarskap lockar allt fler chefer. Under 2001 har antalet chefer som valt Ledarna ökat med 4,2 procent till 63 200 aktiva medlemmar. Det visar chefsorganisationens senaste medlemsstatistik. I statistiken märks också en tydlig ökning av antalet kvinnliga chefer bland medlemmarna.

- Den fackliga anslutningsgraden bland chefer har av tradition varit låg. Därför är det mycket glädjande att så många väljer att bli medlemmar - och den trenden har varit tydlig de senaste tre åren, säger Stina Nordström Popova, informationschef på Ledarna.

Antalet kvinnliga chefer som valt Ledarna har ökat med 19 procent från föregående år. I likhet med männen kommer de från en mängd olika branscher och yrkesområden. Många av de kvinnliga medlemmarna arbetar i offentlig verksamhet. Samtidigt märks det tydligt att allt fler kvinnor når framskjutna positioner inom de nya företagen på den privata sidan, där branscher som telekom, IT, media och resor dominerar.

- Vi ser medlemsökningen av kvinnliga chefer som ett resultat av att allt fler kvinnor blir chefer på arbetsmarknaden idag. Ökningen pekar också på att fler kvinnor väljer organisation med utgångspunkt från sin chefsbefattning, säger Stina Nordström Popova.

Fjolårets starka medlemstillväxt, där bruttoökningen var så hög som 12 procent, har sin grund i att fler chefer känner ett behov av en egen organisation som lägger fokus på chefsrollen och chefens förutsättningar. Chefen vill heller inte riskera att hamna i eventuella intressekonflikter som kan uppstå om hon eller han tillhör samma organisation som sina medarbetare. Det behovet har sannolikt blivit särskilt stort i den vikande konjunkturen.

Presstelefon 08-598 99 333

Vi besvarar medias frågor om Ledarna och pratar gärna chefsfrågor. Vi förmedlar också kontakten till våra experter på ledarskapsfrågor, lön, jämställdhet, karriär och annat som rör chefers vardag.

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem