2004-12-29

Flest singelchefer i Stockholm

De flesta chefer som är yngre, singel och inte har barn återfinns i Stockholm. Cheferna i Stockholm har också färre underställda jämfört med andra regioner i Sverige, arbetar färre timmar övertid och tycker att de har bättre balans mellan arbete och fritid än chefer i övriga landet. Omsättningen bland cheferna är också högre i Stockholm visar två parallella undersökningar som chefsorganisationen Ledarna gjort.

Chefsorganisationen Ledarna har i två undersökningar - Chefsbarometern 2004 och Chefspanelen - intervjuat över 2.000 chefer:

Cheferna i Stockholm arbetar minst antal timmar övertid i snitt, även om skillnaderna totalt inte är så stora. Drygt 80 procent arbetar mellan minst 41 timmar i veckan mot rikssnittets 85 procent. Mest arbetar cheferna i Skåne där nästan 90 procent av cheferna svarade att de arbetar minst 41 timmer.

Samtidigt uppger cheferna i Stockholm i störst utsträckning att de arbetar för mycket. Det är 26 procent i Stockholm som tycker att de arbetar för mycket. Det kan jämföras med skåningarnas drygt 23 procent tycker att de arbetar för mycket trots att de generellt sett arbetar fler övertidstimmar än cheferna i Stockholm.

- Fler chefer i Stockholm prioriterar troligen karriären. Samtidigt är det glädjande att så många upplever att de har balans mellan arbete och fritid, säger Jennie Bäckman, singelexpert på United Minds och medförfattare till en studie om singlar som Institutet för framtidsstudier släpper efter årsskiftet.

- Oavsett om man är chef eller inte föds det färre barn i Stockholm och det är naturligt att man i början av sin karriär flyttar till en storstad som Stockholm. Det avspeglar sig alltså även i dessa undersökningar att många i Stockholm inte hunnit så långt än i familjebildandet och snarare är inne i en fas då man satsar på karriären, avslutar Jennie.

Presstelefon 08-598 99 333

Vi besvarar medias frågor om Ledarna och pratar gärna chefsfrågor. Vi förmedlar också kontakten till våra experter på ledarskapsfrågor, lön, jämställdhet, karriär och annat som rör chefers vardag.

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem