2004-05-10

Föreningen Sveriges Regissörer väljer Ledarna

Föreningen Sveriges Regissörer väljer att ingå i Ledarna - Sveriges chefsorganisation. Det står klart efter att Ledarnas demokratiskt valda ombud på fredagen godkänt föreningens ansökan om anslutning.

Föreningen Sveriges Regissörer har cirka 170 aktiva och produktiva regissörer inom svensk film, TV, teater och media som medlemmar. Föreningens målsättning är att fokusera och förbättra villkoren för regissörer, det gäller såväl ekonomi som juridiska och konstnärliga rättigheter - det vill säga fackliga frågor om avtal, upphovsrätt och förhandlingar med arbetsgivare.

Föreningen blir nu en del av federationen Ledarna, som fram till fredagen bestått av 22 branschföreningar, med medlemmar som alla har chefsrollen och ledarskapet gemensamt.

- Vi valde att ansluta oss till Ledarna därför att regissörerna är både arbetsledare och arbetstagare, vilket är precis det Ledarnas står för. Det här ger oss möjligheten att tydligare än tidigare markera vår yrkesroll. Att Ledarna dessutom bygger på individualism passar våra medlemmar då många av dem arbetar som frilansare, säger Ragnar Lyth, ordförande i föreningen Sveriges Regissörer.

- Ledarna välkomnar Sveriges Regissörer i vår chefsgemenskap. Med regissörerna som konstnärliga ledare breddas Ledarna ytterligare som organisationen för chefer på alla nivåer och alla områden. Regissörernas förening kommer att bli ännu starkare tack vare kombinationen av föreningens djupa kunskap med Ledarnas erfarenhet av att tillgodose chefers behov både som anställda och egna företagare, säger Björn Bergman, ordförande i Ledarna.

Presstelefon 08-598 99 333

Vi besvarar medias frågor om Ledarna och pratar gärna chefsfrågor. Vi förmedlar också kontakten till våra experter på ledarskapsfrågor, lön, jämställdhet, karriär och annat som rör chefers vardag.

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem