2005-03-04

Främjande ledarskap avgörande för att få ner sjukfrånvaron

Som chef är du den största arbetsmiljörisken, men också den största möjligheten. Så inledde företagsläkaren Birger Rexed torsdagskvällens seminarium om ledarskapets betydelse för hälsan, på Essinge Konferenscenter. Birger Rexed är en av författarna bakom den uppmärksammade boken Långtidsfrisk.

Birger Rexed anser att det går att sänka sjukfrånvaron. Hans förhållningssätt innebär att utgå ifrån hur det ska vara när det är bra - nyckeln till framgång är att arbeta främjande.

- Det är först när medarbetarna har lyckats som ledaren själv har lyckats. En ledare måste tycka om människor och själv få förutsättningar för att göra en god insats, sade Birger Rexed.

Chefer har central roll i arbetet med att minska sjukfrånvaron genom främjande ledarskap, menar Birger Rexed. Det innebär att skapa förutsättningar för medarbetarna att:

  • Vara motiverade och engagerade i sina arbetsuppgifter
  • Nå sina uppsatta mål
  • Göra ett riktigt bra jobb

Det var fel när man i slutet på 90-talet rationaliserade bort första linjens chefer, hävdar Birger Rexed. Avståndet till ledningen ökar när man tar bort första linjens chefer. Det är dyrare att ta bort dem än att ha kvar dem.

- Vi har inte dåliga chefer, men de får inte rätt förutsättningar. Jag möter chefer som har mer än hundra direkt underställda. Jag avråder från att ha mer än trettio direkt underställda. Med för många underställda har man små möjligheter att bedriva ett närvarande ledarskap, sade Birger Rexed.

- Hans analys stämmer väl med vår erfarenhet från verkligheten. Färre chefer och större arbetsgrupper innebär stora försämringar. Företagen blir dessutom ofta tvungna att ersätta de chefer man har sagt upp. Det säger Maj Levander, initiativtagare till seminariet och föreningsordförande för Ledarna Teknik & Motor och andre vice ordförande i Ledarnas styrelse.

Presstelefon 08-598 99 333

Vi besvarar medias frågor om Ledarna och pratar gärna chefsfrågor. Vi förmedlar också kontakten till våra experter på ledarskapsfrågor, lön, jämställdhet, karriär och annat som rör chefers vardag.

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem