2005-05-24

Fyra av tio chefer hinner inte med personalrelaterade uppgifter

Fyra av tio chefer i Sydsverige uppger att kraven från arbetsgivaren har skärpts. Det handlar om ökade krav på rapportering och administration, fler arbetsuppgifter utan att resurser tillförts och att cheferna upplever att budgeten har minskats. Fyra av tio anser också att kraven från medarbetare har ökat.

Fyra av tio chefer i Sydsverige tycker inte att de på ett bra sätt hinner med sina personalrelaterade uppgifter, t ex medarbetarsamtal och kompetensutveckling. Undersökningen visar att många chefer får ta tag i krävande personalproblem. Sex av tio chefer har varit med om att säga upp eller omplacera medarbetare, fyra av tio om att någon medarbetare blivit utbränd och tre av tio har fått ta hand om medarbetare som blivit utsatta för mobbning av sina kolleger.

- I en tid när kraven på anställda ökar och risken för utbrändhet blir större är chefskapet extra viktigt. Vår undersökning visar att många chefer inte hinner med personalrelaterade uppgifter, vilket förstås är oacceptabelt, säger Björn Bergman, ordförande i Ledarna.

I Sydsverige skulle också en majoritet, 54 procent, säga nej till en högre chefsbefattning. Endast 25 procent skulle tacka ja, övriga är osäkra.

- Att endast en fjärdedel skulle tacka ja till en högre befattning är oroande och tyder på att vi kan stå inför en chefsbrist, säger Björn Bergman.

Villkoren måste förbättras för landets chefer. Ledarna har därför tagit fram ett tiopunktsprogram för bättre förutsättningar för chefer. Det innehåller bland annat ökade mandat och befogenheter, större handlingsfrihet, rimliga personalgrupper, stöd uppifrån osv. 

Ledarnas Chefsbarometer är en årlig undersökning som Ledarna genomför i samarbete med Temo för att få en bild av chefernas situation i Sverige. Ledarna får bland annat svaret på hur skillnaderna i arbetsvillkor för chefer inom privat och offentlig sektor ser ut och hur detta har förändrats över tid. Årets undersökning innehåller frågor om arbetet, karriären, medarbetarna och kraven.

Presstelefon 08-598 99 333

Vi besvarar medias frågor om Ledarna och pratar gärna chefsfrågor. Vi förmedlar också kontakten till våra experter på ledarskapsfrågor, lön, jämställdhet, karriär och annat som rör chefers vardag.

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem