2005-12-16

Grönt ljus för statlig yrkesutbildning i chefskap

Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning, KY-myndigheten, har givit klartecken till en statligt finansierad yrkesutbildning i ledarskap. För Ledarna, Sveriges chefsorganisation, är utbildningssatsningen en stor framgång och bekräftelse. Ledarna är en av initiativtagarna till utbildningen och har under en lång period drivit frågan om en statlig utbildning för chefer.

- Att vara chef är ett yrke och ledarrollen kräver sin speciella utbildning. Bra chefer har aldrig tidigare varit mer viktigt för Sveriges utveckling och konkurrenskraft. Den här satsningen bekräftar vår uppfattning att det finns tydliga samband mellan lönsamhet, tillväxt och gott ledarskap. Det säger Ledarnas verkställande chef, Per Hedelin.

I Sverige finns cirka en halv miljon chefer. Många av dem har begränsade möjligheter till utbildning, särskilt inom små- och medelstora företag och offentliga verksamheter. Samtidigt ökar kraven på landets chefer. Utbildningen kan nu ge fler chefer kunskap och personlig utveckling för att bättre kunna axla det ansvar som den allt mer komplexa chefsrollen innebär.

- Att satsa på Sveriges chefer är en effektiv åtgärd för att skapa sunda arbetsplatser inom privat och offentlig sektor, säger Per Hedelin.

FAKTA: Utbildningen "Morgondagens ledarskap" är en renodlad, branschoberoende, ledar- och chefsutbildning som startar hösten 2006 på Industriellt utvecklingscentrum, IUC, i Olofström. Initialt står ett trettiotal utbildningsplatser till förfogande. Utbildningen sker på halvtid under en period om två år.

Presstelefon 08-598 99 333

Vi besvarar medias frågor om Ledarna och pratar gärna chefsfrågor. Vi förmedlar också kontakten till våra experter på ledarskapsfrågor, lön, jämställdhet, karriär och annat som rör chefers vardag.

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem