2006-02-23

Här hittar chefen sin mentor

Nu finns det hjälp att få för den som söker en mentor eller vill ha en adept. Sedan en kort tid tillbaka finns Mentorbanken på www.ledarna.se. Mentorbanken är en mötesplats, där mentorer och adepter kan matchas ihop. Dessutom finns en mängd råd, tips och artiklar kring mentorskap.

- Intresset för den nya tjänsten har hittills varit stort. Efter två veckor har över hundra personer anmält sig till Mentorbanken och flera mentorer och adepter har redan funnit varandra, berättar Susanne Karlsson, webbansvarig på Ledarna.

Ett bra mentorskap bygger på en förtroendefull dialog och närhet mellan mentor och adept, där både mentor och adept har möjlighet att växa.

- Mentorskap innebär en möjlighet att utvecklas både i sin ledarroll och på ett personligt plan. Därför vill vi gärna uppmuntra chefer att engagera sig i olika typer av mentorskap, säger Annica Söderberg, ombudsman på Ledarna, som varit med och utvecklat Mentorbanken.

Genom Mentorbanken kan adepten söka bland alla mentorer som finns i banken. Det finns också möjlighet att skapa ett så kallat matchmail. På så sätt får adepten ett mail när det finns en mentor som matchar adeptens önskemål. Den som anmäler sig som mentor kan vara anonym ända tills han eller hon vill ge ut sina uppgifter till en adept.

I Mentorbanken finns bland annat förslag på överenskommelse om hur mentorskapet ska fungera, vilka ämnen man kan diskutera och hur man förbereder sig inför första mötet med sin mentor eller adept.

Medlemskap i Ledarna krävs för den som vill registrera sig som adept i Mentorbanken.

Presstelefon 08-598 99 333

Vi besvarar medias frågor om Ledarna och pratar gärna chefsfrågor. Vi förmedlar också kontakten till våra experter på ledarskapsfrågor, lön, jämställdhet, karriär och annat som rör chefers vardag.

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem