2004-05-08

Inrätta ny statlig chefsutbildning

Debattartikel publicerat i SvD Brännpunkt 6/5 2004: Chefer med rätt kompetens är en förutsättning för en framgångsrik verksamhet inom alla områden - såväl privat som offentlig. Mer än en halv miljon chefer saknar dock bra möjligheter att fortbilda sig. Orsaken är lika enkel som skrämmande. Det finns inget offentligt utbildningsalternativ som utgår från verksamma chefers arbetssituation.

En statligt finansierad yrkesutbildning för chefer bör därför införas, vars innehåll är gemensamt för alla deltagare oavsett sektor, bransch eller nivå. Det är nödvändigt för att också chefer ska ges reella möjligheter till kvalitativ utbildning och kompetensutveckling. En sådan utbildning blir ett effektivt sätt att stödja små- och medelstora företag och kommunala verksamheter, eftersom det är där flertalet chefer arbetar och möjligheten till kompetensutveckling är mest begränsad.

Chefsrollen ställer stora krav på utövaren. Snabb utveckling och förändringar i arbetslivet, på företagens marknader och i offentlig verksamhet leder till att högre krav ställs på chefen. Det har lett till en ökad specialisering bland medarbetare för att tillmötesgå nya och komplexa behov bland kunder, brukare och medborgare. Även chefer specialiserar sig. Chefen ska vara specialist på att vara generalist. Dessa förväntningar finns på chefen oavsett bransch eller sektor.

Självklart behöver chefer underhålla sin kompetens. Intresset för att fortbilda sig är dessutom starkt. Enligt Ledarnas Chefsbarometer uttrycker 87 procent av landets chefer behov av fortbildning i någon väsentlig chefskompetens. Det innebär att ca 300 000 personer i ledande befattningar behöver bättra på sin kompetens för att leva upp till de förväntningar cheferna har på sig själva.

Möjligheten till formell utbildning i chefsrollen är dock mycket begränsad. Inom både privat och offentlig sektor upplever man att det varken finns tid eller pengar att sända sina chefer på utbildningar. Arbetsgivaren lämpar dessutom alltför ofta över ansvaret för utbildning på cheferna själva. Det innebär att en redan hårt belastad yrkesgrupp i praktiken inte får de kompetenstillskott som är nödvändiga för att kunna möta förändrings- och utvecklingskraven. Men det är att göra det enkelt för sig att hävda att endast chefen har ett ansvar. Självklart har även arbetsgivaren ansvar för dessa frågor.

En satsning på Sveriges chefer ger bra utdelning inom arbetsmarknads-, utbildnings- och näringspolitikens områden. Enligt en undersökning från utbildningsföretaget Sky Institute skulle svenska börsbolag tjäna 17 miljarder kronor om de hade bättre chefer. En utbildning för landets chefer skulle på sikt även innebära samhällsekonomiska vinster i form av bättre arbetsplatser, ökad produktivitet och högre tillväxt eftersom cheferna har huvudansvaret för dessa verksamhetsmål.

Björn Bergman
Ordförande Ledarna

Per Hedelin
Verkställande chef Ledarna


Artikeln är även publicerad i Sundsvalls Tidning, Smålands Tidningar, Vetlanda Posten, Tranås Tidning, Bergslagsposten, Sölvesborgs-Tidningen, Blekinge Läns Tidning, Karlshamns Allehanda, Eskilstuna Kuriren/Strengnäs Tidning och Tidningen Ångermanland.

Presstelefon 08-598 99 333

Vi besvarar medias frågor om Ledarna och pratar gärna chefsfrågor. Vi förmedlar också kontakten till våra experter på ledarskapsfrågor, lön, jämställdhet, karriär och annat som rör chefers vardag.

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem