2008-10-03

Jakten på kvinnorna till chefsjobben

Den 8 oktober debatterar Annika Elias, ordförande för Ledarna, Sveriges chefsorganisation och Stefan Fölster, chefsekonom på Svenskt Näringsliv frågan om hur vi får fler kvinnor att vilja axla chefsrollen. Moderator för debatten i Globen, Stockholm är Mikael Tornving.

Att kunna se och ta tillvara kompetens är en allt viktigare framgångsfaktor för näringslivets konkurrenskraft. Än så länge råder dock en obalans när det gäller män och kvinnor på ledande befattningar.

Annika Elias och Stefan Fölster kommer att debattera frågor som:

– Vad gör vi för att attrahera fler kvinnor till ledande befattningar?
– Behöver vi över huvud taget göra något?
– Går utvecklingen mot fler kvinnor på ledande befattningar framåt av sig själv eller behöver vi skynda på utvecklingen?
– Vilka reformer skulle i så fall krävas för att skapa bättre förutsättningar på arbetsmarknaden för både kvinnor och män på lika villkor?

Tid och plats:
Datum: onsdagen den 8 oktober 2008
Tid: klockan 14.15 -14.45, under den pågående arbetsmiljökonferensen Working Life 2008
Plats: Stora Scenen, Globen, Stockholm.

Presstelefon 08-598 99 333

Vi besvarar medias frågor om Ledarna och pratar gärna chefsfrågor. Vi förmedlar också kontakten till våra experter på ledarskapsfrågor, lön, jämställdhet, karriär och annat som rör chefers vardag.

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem