2005-11-24

Kommer 70-talisterna att vilja bli chefer?

Dagens typiske chef i både privat och offentlig verksamhet är nyss fyllda 50 och om han, för det är oftast en han, gör på samma sätt som sina äldre kolleger, dvs. trappar ner strax efter 60, kommer Sverige att behöva rekrytera uppemot 250 000 nya chefer de närmaste tio åren. Dessa chefer måste i första hand rekryteras bland dagens 70-talister.

Vid ett seminarium som arrangerades av chefsorganisationen Ledarna idag ställdes frågan; kommer 70-talisterna överhuvudtaget att vilja bli chefer?

Det är nämligen mycket höga krav som ställs på framtidens chefer. De kommer att behöva bli ännu bättre på allt: få organisationen att lyfta, inspirera och leverera resultat, organisera och driva effektiva grupper, vara tydliga och ge feedback, kunna lyssna och relatera. Samtidigt ska den inre striden med de egna ambitionerna vad gäller familj och fritid föras.

Vad kan arbetsgivarna göra för att skapa rimliga förutsättningar för morgondagens chefer? Vid dagens konferens framfördes sju möjliga vägar.

  • Gör fler till chefer. Med mindre grupper kan arbetsbelastningen sjunka, kontakten mellan medarbetare och chef öka och steget från medarbetare till chef bli mindre.
  • Ge chefen en assistent. Låt någon annan göra det som chefen absolut inte måste och låt chefen koncentrera sig på chefskapet.
  • Ställ inte orimliga krav och förväntningar på chefer, det är få som vill ha en superhjälte till chef.
  • Skapa en kultur för chefer där barn är möjliga och rent av önskvärda.
  • Förstärk personalfunktionen så att chefer inte står ensamma med svåra personalfrågor.
  • Acceptera konflikter. Konflikter kan vara nödvändiga, det är de som för utvecklingen framåt.
  • Sälj chefsjobbet bättre och fånga upp de intresserade snabbare. Chefserfarenheten måste därför komma in tidigt i karriären.

- Ska privat och offentlig sektor kunna rekrytera tillräckligt många 70-talister till framtida chefer måste arbetsgivarna acceptera att förbättra chefernas villkor, säger Björn Bergman ordförande i Ledarna. Om Sverige inte lyckas med rekryteringen av nästa generations chefer kommer vi få betydande problem att behålla vår konkurrenskraft.

Presstelefon 08-598 99 333

Vi besvarar medias frågor om Ledarna och pratar gärna chefsfrågor. Vi förmedlar också kontakten till våra experter på ledarskapsfrågor, lön, jämställdhet, karriär och annat som rör chefers vardag.

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem