2001-12-04

Kommunledningarna måste börja tänka långsiktigt!

Allt fler kommunala chefer sparkas och de nyanställda möts av allt orimligare krav och arbetsvillkor. Rapporterna om uppsägningar och hårda besparingskrav kommer nu senast från Akademikerförbundet SSR.

- Det är bra att SSR reagerar. Kommunerna kan inte ha insett hur framtiden på chefsområdet ser ut. Mycket pekar på att chefer kommer att bli en bristvara och det är inte rätt tid att sända signaler om att kommunerna är dåliga arbetsgivare för personal i ledande ställning, säger Stina Nordström Popova, informationschef på Ledarna.

I visionsarbetet inför Ledarnas kongress i april har organisationen använt sig av scenarioanalys. På den fiktiva webbsidan från 2006 - Leaders world - beskrivs de kommunala arbetsgivarnas utveckling som betydligt mer positiv.

Kommunerna - landets bästa arbetsgivare - heter nyhetsnotisen från år 2006, vilken beskriver förändringar som resultatbaserade löner, flexibel arbetstid och bättre förutsättningar att utveckla personal och verksamhet. Dessutom betonas vikten av att arbetsgivarna satsar på chefens egen utveckling.

- För de politiker som tycker att dagens kommunala verksamhet ska drivas i offentlig regi är det hög tid att ändra attityden till cheferna. Framför allt handlar det om att skapa de rätta förutsättningarna och satsa på professionell chefsutveckling. Annars klarar de kommunala arbetsgivarna inte konkurrensen, då bristen på kompetenta chefer kan bli ett stort problem i framtiden, avslutar Stina Nordström Popova.

För mer information om Ledarnas visionsarbete och scenarieanalyser - besök www.leadersworld.ledarna.se.

Presstelefon 08-598 99 333

Vi besvarar medias frågor om Ledarna och pratar gärna chefsfrågor. Vi förmedlar också kontakten till våra experter på ledarskapsfrågor, lön, jämställdhet, karriär och annat som rör chefers vardag.

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem