2002-04-26

Ledarna: Kvinnolöner har ingen annan förklaring än diskriminering

Inför sin kongress 2002 kommer Ledarna att redovisa resultaten av en undersökning om löneskillnader mellan kvinnor och män. På uppdrag av förra kongressen (1998) har en arbetsgrupp räknat på lönestatistik från Ledarnas egna medlemmar samt från SCB.

Efter att hänsyn tagits till alla andra faktorer, som bransch, sektor, anställningstid, kvarstår en löneskillnad mellan män och kvinnor på ca 9 procent.

- Det är ren diskriminering, säger Maj Levander, ordförande i föreningen för chefer inom motor och verkstad (MOVE) som lett utredningsarbetet. Vi anade på förhand att detta skulle bli resultatet, inte minst eftersom andra organisationer har visat på undersökningar som pekar på samma sak. Nu är det ännu mer viktigt för Ledarna att prioritera frågan, när vår egen undersökning visar på förhållanden som är oacceptabla.

Ledarna kommer nu att jobba vidare med chefsverktyg för att öka jämställdheten.

- Jämställdhetsfrågan handlar om attityder - både i samhället i stort och hos varje enskild individ. Och attitydförändringar måste komma till stånd. Det blir ingen jämställdhet av att vi bara beskyller lönesättande chefer för att inte ta ansvar i frågan. Vi måste alla fundera kring konkreta verktyg för att skynda på utvecklingen mot rättvisa och attitydförändring. Ledaravtalet är ett sådant verktyg som minskar löneskillnaderna, fortsätter Maj Levander.

Ledarna jobbar sedan förra kongressen också med en speciell satsning för kvinnliga chefer, där utbildning, lönerådgivning och nätverk är några hörnstenar.

Presstelefon 08-598 99 333

Vi besvarar medias frågor om Ledarna och pratar gärna chefsfrågor. Vi förmedlar också kontakten till våra experter på ledarskapsfrågor, lön, jämställdhet, karriär och annat som rör chefers vardag.

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem