2006-11-21

Ledarna bjuder på fika utanför SVT, SR och DN-skrapan på tisdag morgon

På tisdag den 21 november finns Ledarna på plats utanför SVT, SR och DN-skrapan från klockan 7.30 till 9.30. Där delar Ledarna ut morgonfika till dem som kommer till jobbet och informerar om föreningen Medieledarna.

Syftet är att berätta om Ledarna och Medieledarna och att få fler mediechefer i föreningen.

Medieledarna är den förening inom Ledarna som samlar chefer inom press, radio, tv och it. De sex viktigaste punkterna för medieledarna är att:

  • Tillgodose medlemmarnas behov av personlig konkurrens-kraft för framgång i rollen som mediechef.
  • Medverka till kompetensutveckling.
  • Beviljande av certifierade identitetskort/presskort.
  • Främja erfarenhetsutbyte mellan mediechefer.
  • Skapa mötesplatser som ger medlemmarna möjlighet till erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling.
  • Fungera som en länk till Ledarna.

Presstelefon 08-598 99 333

Vi besvarar medias frågor om Ledarna och pratar gärna chefsfrågor. Vi förmedlar också kontakten till våra experter på ledarskapsfrågor, lön, jämställdhet, karriär och annat som rör chefers vardag.

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem