2005-10-24

Ledarna får pris för förebyggande arbete med alkohol- och drogfrågor

Att Ledarna ger chefer verktyg för att förebygga och hantera missbruksproblem i tid, är ett av motiven bakom utmärkelsen. Årets pris överlämnades klockan 12.00 idag av Marie Silfverstolpe, styrelseordföranden för Alna Stockholm. Prisutdelningen ägde rum på Alna Forum 2005 i Stockholm.

- Jag är både glad och stolt över att Ledarna har fått utmärkelsen. Det är mycket viktigt att arbeta förebyggande för att motverka alkoholrelaterade problem på arbetsplatserna. Det gäller så väl våra medlemmar som internt, säger Per Hedelin, Ledarnas verkställande chef.

För att få utmärkelsen bör företaget arbeta målinriktat med alkohol- och drogfrågor på flera nivåer - förebyggande, tidiga insatser och rehabilitering.

Utdrag från juryns motivering

"Ledarna har gjort ett fantastiskt arbete kring alkohol- och drogfrågor i arbetslivet under de två senaste åren. Dels genom det egna inre arbetet vid revideringen av den egna alkohol- och drogpolicyn, dels genom att utåt arbeta med den insikten att deras medlemmar, det vill säga chefer och arbetsledare har stor möjlighet att förebygga när det gäller alkohol och droger i arbetslivet.

I Ledarnas verksamhetsidé ingår att ge sina medlemmar (chefer) stöd i chefsrollen. Här har stödet varit att ge dem verktyg för att kunna förebygga och hantera missbruksproblem i tid. Detta görs nu kontinuerligt i hela landet genom att erbjuda idédagar, gratis information via hemsidan och "Chefsguiden", samt artiklar i tidningsbilagor." (Hela motiveringen finns att läsa nedan)

De viktigaste insatserna för medlemmarna har hittills varit:

  • Att erbjuda idédagar "Hantera missbruksproblem i tid" kostnadsfritt
  • Ett utförligt avsnitt, Droger - en chefsfråga, på Ledarnas webbplats (ledarna.se)
  • Information via tidningen Chef och medlemsinlagan Ledarna i fokus

- Vi tycker att det är roligt att Alna uppmärksammar Ledarnas förebyggande arbete i drogfrågor. Chefen har en central roll när det gäller att ge akt på och förebygga drogrelaterade problem vid arbetsplatserna, säger Mats Hellberg, ledarskapskonsult på Ledarna.

På ledarnas webbplats (ledarna.se) under rubriken Arbetsmiljö, har vi samlat flera av våra råd om hur chefer kan hantera drogproblem. Som journalist är du välkommen att logga in med användarnamnet pressmedia och lösenordet ledarnainfo.

 

Juryns motivering i sin helhet:

"Ledarna har gjort ett fantastiskt arbete kring alkohol- och drogfrågor i arbetslivet under de två senaste åren. Dels genom det egna inre arbetet vid revideringen av den egna alkohol- och drogpolicyn, dels genom att utåt arbeta med den insikten att deras medlemmar, dvs chefer och arbetsledare har stor möjlighet att förebygga när det gäller alkohol och droger i arbetslivet.

I Ledarnas verksamhetsidé ingår att ge sina medlemmar (chefer) stöd i chefsrollen. Här har stödet varit att ge dem verktyg för att kunna förebygga och hantera missbruksproblem i tid. Detta görs nu kontinuerligt i hela landet genom att erbjuda idédagar, gratis information via hemsidan och "Chefsguiden", samt artiklar i tidningsbilagor.

I det inre arbetet har Ledarna satsat mycket på att utveckla system för medarbetarsamtal, vilket är en viktig del i ett förebyggande arbetsmiljöarbete. Med människan i fokus, ett organisatoriskt "tänk", satsning på ett aktivt ledarskap och en mycket tydlig policy har ledarna skapat en organisation som fungerar förebyggande. De har också lyckats att skapa arbetssätt att förmedla detta utåt, till sina medlemmar, som är chefer i andra organisationer."

Presstelefon 08-598 99 333

Vi besvarar medias frågor om Ledarna och pratar gärna chefsfrågor. Vi förmedlar också kontakten till våra experter på ledarskapsfrågor, lön, jämställdhet, karriär och annat som rör chefers vardag.

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem