2004-02-17

Ledarna först med löner för 2003

Chefsorganisation Ledarna presenterar som första fackförbund löneläget för 2003.

Över 300 chefsbefattningar redovisas i årets undersökning, Antalet chefsbefattningar gör Ledarnas undersökning till den mest omfattande redovisning av chefers löner i privata som offentliga verksamheter. Undersökningen omfattar även högre chefers löner.

Presstelefon 08-598 99 333

Vi besvarar medias frågor om Ledarna och pratar gärna chefsfrågor. Vi förmedlar också kontakten till våra experter på ledarskapsfrågor, lön, jämställdhet, karriär och annat som rör chefers vardag.

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem