2002-03-07

Ledarna lanserar ny webbtjänst för chefer

Den 8 mars startar chefsorganisationen Ledarna en stor kampanj för att lansera sin nya webbtjänst - Chefsguiden - som återfinns på www.ledarna.se.

Webbtjänsten är baserad på fokusgruppsundersökningar om chefers behov av rådgivning på nätet och består bland annat av avtalsmallar, checklistor och tips från andra chefer. Chefsguiden ska också fungera som en mötesplats för chefer, där de kan skapa egna virtuella nätverk.

- I undersökningarna vi har gjort blev det tydligt att chefer inte har mycket tid att läsa ledarskapslitteratur eller satsa på egen kompetensutveckling i form av kurser och utbildningar. Det chefer efterfrågar är istället hjälp i realtid när någon situation uppstått som man känner sig osäker på hur den ska hanteras, säger Stina Nordström Popova, informationschef på Ledarna.

Ledarnas kampanj anknyter till temat och under mars möts Sveriges 500 000 chefer av budskap på reklampelare över hela landet, X2000 och Internet som rör chefssituationer. Hur hanterar man en medarbetare som har alkoholproblem? Hur ska man förhålla sig till sin chefsroll när man blir befordrad och plötsligt ska leda de man jobbade jämsides med igår?

Ledarnas förra kampanj som genomfördes i oktober förra året ökade chefers spontana kännedom om Ledarna från 13 till 21 procent.

Presstelefon 08-598 99 333

Vi besvarar medias frågor om Ledarna och pratar gärna chefsfrågor. Vi förmedlar också kontakten till våra experter på ledarskapsfrågor, lön, jämställdhet, karriär och annat som rör chefers vardag.

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem