2008-06-04

Ledarna och Chef lanserar nytt annonspaket

Sveriges chefsorganisation Ledarna lanserar i samarbete med företaget Chef Chefspaketet, Sveriges chefstätaste annonspaket på nätet. I paketet ingår Ledarnas medlemswebb ledarna.se och tidningen Chefs webbplats chef.se. Med Chefspaketet når annonsörer direkt de som sitter på inköpsbesluten, inledningsvis drygt 20 000 chefer (unika besökare) per vecka.

– Ledarnas 70 000 chefsmedlemmar i kombination med Chefs webbesökare och 170 000 läsare utgör en attraktiv målgrupp; de är många, köpstarka och beslutsmässiga, säger Vibeke Pålhaugen, vd på Chef. Med Chefspaketet kan vi erbjuda hundraprocentig träff i målgruppen chefer.

Genom tidningen Chef når annonsörer cirka 170 000 av Sveriges chefer. Chef har i 13 års tid bedrivit en framgångsrik försäljning av annonser i tidningen Chef och de senaste åren även för chef.se. Nu breddas annonspaketet till att även omfatta ledarna.se som relanseras i juni på ny teknisk plattform och med nytt innehåll.

Chefspaketet kommer att säljas genom Chefs säljorganisation med start i juni 2008. Vid starten kommer Chefspaketet sammantaget att nå drygt 20 000 unika besökare per vecka. Med satsningar på förbättrade sajter och en stadig tillväxt av chefer som upptäcker nyttan med sajterna i sitt dagliga arbete är ambitionen att nå samtliga Sveriges chefer.

Sedan mars 2007 äger Ledarna 100 % av företaget Chef.

– Genom Chefspaketet skapar vi ytterligare en intäktskälla till Ledarnas medlemsverksamhet. Det ger större finansiell trygghet och möjlighet att ligga steget före konkurrenterna. Något som är avgörande i en tid då konkurrensen om medlemmarna ökar, säger Per Hedelin, vd på Ledarna.

Om Ledarna
Ledarna är Sveriges chefsorganisation, chefernas egen yrkesorganisation med fler än 70 000 medlemmar. Våra medlemmar är chefer i alla branscher och på alla nivåer. Hos oss får de dubbelt stöd, både i yrkesrollen som chef och som anställd - och alltid med utgångspunkt i varje chefs individuella behov. www.ledarna.se S:t Eriksgatan 26, Box 12069, 102 22 Stockholm. Presstelefon 08-598 99 333.

Om Chef
Chef är störst i Sverige på chef- och ledarskap. Chef når majoriteten av Sveriges omkring 350 000 chefer och vårt uppdrag är att hjälpa chefer att skapa sunda och framgångsrika verksamheter.

Vi utvecklar ständigt vår verksamhet efter chefernas situation och behov, och för tillfället stödjer och inspirerar vi Sveriges chefer genom följande verksamheter:

  • Tidningen Chef - Sveriges största ledarskapsmagasin
  • www.chef.se – Sveriges största chefssajt
  • Elektroniska nyhetsbrev
  • Kurser
  • Nätverk
  • Böcker
  • Guider
  • Evenemang
  • Chef-material i Dagens Nyheter två gånger i veckan.

Presstelefon 08-598 99 333

Vi besvarar medias frågor om Ledarna och pratar gärna chefsfrågor. Vi förmedlar också kontakten till våra experter på ledarskapsfrågor, lön, jämställdhet, karriär och annat som rör chefers vardag.

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem