2007-09-21

Ledarna och Folksam Liv träffar överenskommelse om inflytande

Ledarna har idag träffat en överenskommelse med Folksam Liv om inflytande i den nya verksamhet som bildas i och med samgåendet mellan Folksam Liv och KP Pension. Härmed återkallar Ledarna den stämningsansökan som organisationen lämnade in till Stockholms tingsrätt i juni i år.

Överenskommelsen innebär att Ledarna tar plats i den verksamhetskommitté som får till uppgift att leda arbetet i den verksamhetsgren som bildas genom samgåendet. Genom att verksamhetskommittén skrivs in i bolagsordningen garanteras Ledarnas inflytande i denna form. Dessutom innebär överenskommelsen att Ledarna tar plats i Folksam Livs styrelse.

Samgåendet mellan Folksam Liv och KP Pension berör 1700 av Ledarnas medlemmar som via Ledarna är försäkringstagare i KP Pension.

– Inflytande i den nya verksamheten har hela tiden varit kärnfrågan. Vår bedömning är att denna överenskommelse är den bästa möjliga för de av våra medlemmar som berörs, säger Thomas Eriksson, förhandlingschef på Ledarna. Det alternativ som stod till buds var att driva en flerårig rättsprocess förknippad med stora kostnader och oviss utgång.

– Jag är nöjd med överenskommelsen och tycker att man har varit tillmötesgående. Vi ser fram emot ett konstruktivt samarbete, säger Thomas Eriksson.

– Jag är glad att vi kommit överens och att det har skett på ett smidigt sätt, säger Folksams vd Anders Sundström. Livkoncernen i Folksam tillförs nu ännu en betydande verksamhet. Vår förmåga att erbjuda tjänstepensioner med låga avgifter, hög avkastning och rimliga risker blir ännu bättre. I koncernen kommer vi nu att förvalta cirka tre miljoner pensionsavtal.

För mer information kontakta:
Thomas Eriksson, förhandlingschef Ledarna,
tel. 070–583 90 09, thomas.eriksson@ledarna.se

Anders Sundström, vd Folksam,
tel. 0705-89 19 11, anders.sundstrom@folksam.se

Lars Åkerkvist, presschef Folksam,
tel. 0708-31 60 07, lars.akerkvist@folksam.se

Ledarna och Folksam

Presstelefon 08-598 99 333

Vi besvarar medias frågor om Ledarna och pratar gärna chefsfrågor. Vi förmedlar också kontakten till våra experter på ledarskapsfrågor, lön, jämställdhet, karriär och annat som rör chefers vardag.

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem