2009-02-16

Ledarna ökar mest – men varnar för chefsbrist

Färsk statistik visar att Sveriges chefsorganisation, Ledarna ökar mest bland de fackliga organisationerna. 3 961 medlemmar tillkom under 2008 och Ledarna hade vid årsskiftet 74 219 medlemmar. Det är det högsta medlemsantalet sedan 1991.

Rapporter från olika fackliga organisationer visar på ökat intresse för medlemskap. En bidragande orsak till Ledarnas medlemsökning är att ledarskapet prövas extra hårt i tider av nedgång.

– Det är svåra beslut och samtal som chefer får ta, samtidigt som cheferna oroar sig för sin egen och verksamhetens framtid. Cheferna upplever ett behov av stöd i sin dubbla roll, säger Annika Elias, ordförande i Ledarna.

Det växande intresset, speciellt under andra halvåret 2008, stärker bilden av att lågkonjunkturen är en orsak till att fler chefer vill bli medlemmar. Hälften av de nya medlemmarna har gjort ett aktivt val att byta sitt medlemskap i ett annat förbund till chefsorganisationen Ledarna.

– Många chefer har det tufft nu. Det är viktigt att chefer får stöd så att de inte avskräcks från chefsjobben i framtiden. Det finns stor risk för chefsbrist nu när 40-talisterna går i pension, säger Annika Elias.

De största fackförbundens medlemsutveckling under 2008 (Källa: TT)

Fackförbund Medlemmar 31/12 2008 Förändring 2008
Kommunal 513 284 -16 584
IF Metall* 392 000 -11 700
Handels 149 504 -4 747
Seko 140 486 -3 900
Byggnads 114 653 -2 585
Hotell- och restaurang 39 244 -6 799
Sveriges Ingenjörer 119 699 +3 045
Akademikerförbundet SSR 55 044 +1 825
Unionen* 403 623 -8 731
Lärarförbundet* 175 229 -1 791
SKTF* 123 101 -4 347
Vårdförbundet* 93 241 +1 546
ST* 66 807 -3 341
Finansförbundet* 30 625 +489
Polisförbundet* 17 737 +295
Journalistförbundet* 13 893 -387
FTF* 12 444 +518
Teaterförbundet* 6 658 -348

*Yrkesverksamma medlemmar.

(TT)

Presstelefon 08-598 99 333

Vi besvarar medias frågor om Ledarna och pratar gärna chefsfrågor. Vi förmedlar också kontakten till våra experter på ledarskapsfrågor, lön, jämställdhet, karriär och annat som rör chefers vardag.

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem