2002-05-31

Ledarna peppar kvinnliga chefer inför löneförhandlingen

Vad kan du göra för att påverka din chefslön? Det var temat som drog ett flertal kvinnliga chefer till Ledarnas frukostseminarium, som hölls den 30 maj på teater Replica i Stockholm.

Seminariet, som riktade sig exklusivt till kvinnliga chefer, gav konkreta tips på hur man lyckas få en så god löneutveckling som möjligt. Hur lyckas du med ditt lönesamtal, vad händer med lönen under föräldraledigheten och hur går du tillväga om din chef förhalar lönesamtalet, var bara några av de frågor som belystes under morgonen.

- Att vara förberedd, påläst och ha sakliga argument är de faktorer som är mest avgörande för ett lyckat lönesamtal. Det är också viktigt att inte underskatta sina arbetsuppgifter och sin kompetens, berättar Ledarnas ledarskapskonsult, Caroline Olsson, som var föredragshållare på seminariet.

Trots att det var tidigt på morgonen var de kvinnliga åhörarna mycket aktiva under seminariet, de antecknade flitigt och ställde många frågor kring lönesamtal och lönesättning. Många tog också tillfället i akt att utbyta erfarenheter och knyta nya kontakter.

- Det stora intresset för seminariet tyder på att det finns en stark efterfrågan på handfasta råd kring vad som behövs för att få en bra löneutveckling bland kvinnor. Vi kommer därför att hålla liknande seminarier under hösten, säger Annika Prine, Ledarnas marknadschef.

Behovet av insatser för att stärka kvinnors lön märks också i en undersökning som Ledarna gjort under hösten. Av studien framgår det att mäns och kvinnors lönevillkor fortfarande är ojämlika. Kvinnor har 8-9 procent lägre lön än männen, enligt Ledarnas rapport. Löneskillnaden är dessutom i stort sett lika stor för Ledarnas medlemmar, det vill säga chefer, som för andra större grupper.

Presstelefon 08-598 99 333

Vi besvarar medias frågor om Ledarna och pratar gärna chefsfrågor. Vi förmedlar också kontakten till våra experter på ledarskapsfrågor, lön, jämställdhet, karriär och annat som rör chefers vardag.

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem