2007-06-18

Ledarna vänder sig till domstol för att stoppa Folksams övertagande av KP Pension

Ledarna, Sveriges chefsorganisation, har lämnat in en stämningsansökan till Stockholms tingsrätt. Syftet är att försöka stoppa KP Pensions föreningsstämma som idag den 18 juni väntas acceptera Folksam Livs anbud om att överta hela KP Pension, med 36 miljarder kronor i balansomslutning, utan att betala för verksamheten.

Anbudet från Folksam Liv har aldrig behandlats av KP Pensions styrelse vilket enligt föreningens egna stadgar måste ske.

– Eftersom vi anser att de 1700 medlemmar som via Ledarna är försäkringstagare i KP Pension missgynnas av ett anbud utan betalning och att beslutet fattats på ett regelvidrigt sätt, måste vi vidta åtgärder, säger Thomas Eriksson, förhandlingschef på Ledarna.

För att få stopp på överlåtelsen till Folksam Liv har Ledarna genom sina representanter i styrelsen och föreningsstämman vänt sig till Stockholm tingsrätt och begärt att denna skall upphäva ett tidigare stämmobeslutet om överlåtelse och förbjuda KP Pension att fullfölja ärendet med nu föreslagna anbud.

KP Pensions åtagande till samtliga försäkringstagare uppgår till ca 23 miljarder. Överskottet i KP Pension är ca 8-10 miljarder kronor och tillhör de försäkrade. Beslutet att överlåta KP Pension till Folksam Liv har fattats av både KP Pensions styrelse och föreningsstämma. Däremot har Folksam Livs anbud aldrig granskats av styrelsen eftersom det inkom först efter styrelsens senaste möte.

Det framgår inte av Folksam Livs anbud hur försäkringstagarnas rätt till överskottet skall komma dem tillgodo om verksamheten överförs till Folksam.

– Det vi vill med att stoppa föreningsstämmans beslut är att anbudet ska behandlas av KP Pensions styrelse enligt gällande regelverk och att dess konsekvenser för försäkringstagarna grundligt ska genomlysas, säger Thomas Eriksson.


För mer information kontakta:
Thomas Eriksson, förhandlingschef Ledarna,
tel 070-583 90 09, thomas.eriksson@ledarna.se

Presstelefon 08-598 99 333

Vi besvarar medias frågor om Ledarna och pratar gärna chefsfrågor. Vi förmedlar också kontakten till våra experter på ledarskapsfrågor, lön, jämställdhet, karriär och annat som rör chefers vardag.

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem