2005-06-21

Ledarna varslar om stridsåtgärder vid Öresundsbron

Med anledning av att kollektivavtal inte har kunnat träffas för Ledarnas medlemmar vid Öresundsbro Konsortiet varslar Ledarna om stridsåtgärder. Konflikten träder i kraft lördagen den 9 juli 2005 klockan 00.00. Åtgärderna innebär förbud mot övertidsarbete samt blockad för nyanställningar och befattningstillträde till trafikledartjänster vid Öresundsbro Konsortiet.

Ledarna har i fyra år försökt teckna kollektivavtal för organisationens medlemmar vid Öresundsbro Konsortiet. Flertalet arbetar som chefer och arbetsledare.

- Stridsåtgärder är alltid den sista åtgärden att ta till. För vår del har vi väntat i fyra år. Situationen är ohållbar eftersom våra medlemmar saknar möjlighet till inflytande över sin arbetssituation, säger Thomas Eriksson, förhandlingschef vid Ledarna, Sveriges Chefsorganisation.

- Har man som arbetstagare en ledande ställning är det naturligt att gå med i en organisation för bara chefer och då är Ledarna alternativet, avslutar Thomas Eriksson.

Presstelefon 08-598 99 333

Vi besvarar medias frågor om Ledarna och pratar gärna chefsfrågor. Vi förmedlar också kontakten till våra experter på ledarskapsfrågor, lön, jämställdhet, karriär och annat som rör chefers vardag.

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem